Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

sprawie mediów publicznych

 

MEDIA PUBLICZNE

SDP – najliczniejsze środowisko twórcze skupiające polskich dziennikarzy – w najbliższej przyszłości winno przygotować się do przedstawienia własnych opinii dotyczących kształtu i funkcjonowania mediów publicznych w Polsce. Uważamy, że:

1.         Forma prawno-organizacyjna obecnych spółek Skarbu Państwa wyczerpała się i należy je przekształcić w instytucje użyteczności publicznej.

2.         Podstawą systemu finansowania mediów publicznych winien być abonament lub opłata audiowizualna.

3.         Musi powstać system skutecznej kontroli wykonywania przez publiczną telewizję i radiofonię ich ustawowych zadań.

4.         Musi powstać system oceny pełnienia służby publicznej przez kierownictwo i dziennikarzy.

5.         Musi powstać system specjalnych wymagań i gwarancji dla dziennikarzy mediów publicznych, z obowiązującą w nim klauzulą sumienia.

 

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl