Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

W sprawie mediów publicznych

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP wyraża pogląd, że KRRiT od dawna nie spełnia swoich konstytucyjnych zadań i wymaga rozwiązania. Nie jest realizowany zapis art. 213 Konstytucji, który stanowi, iż „KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.

Przyszły parlament winien zlikwidować KRRiT i powierzyć sprawy sporne w mediach powszechnym sądom, a techniczne – odpowiednim organom.

 

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl