Stanowisko

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

w sprawie mediów regionalnych i lokalnych niepublicznych

Apelujemy o przywrócenie mediom regionalnym ich właściwej pozycji w lokalnych społecznościach, przeciwdziałanie monopolizacji mediów regionalnych, wspieranie podmiotów polskich działających na rynku mediów regionalnych i lokalnych oraz o poprawę sytuacji regionalnych mediów publicznych.

Media regionalne, czyli te, których zasięg odbioru jest mniejszy niż ogólnopolski, a większy niż mediów lokalnych, tych działających na najniższym szczeblu podziału administracyjnego, po 26 latach od czasu transformacji ustrojowej znalazły się w bardzo trudnej, a pod niektórymi względami wręcz katastrofalnej sytuacji. Świadczy o tym systematycznie malejąca liczba tytułów, zmniejszająca się liczba odbiorców oraz coraz bardziej marginalne znaczenie tych mediów w publicznym życiu polskich regionów i województw.

Przyczyny tego stanu rzeczy to przede wszystkim likwidacja i centralizacja wielu regionalnych tytułów prasowych oraz komercjalizacja i koncentracja niepublicznych sieci radiowych, systematyczna marginalizacja i uzależnienie od centralnych funduszy regionalnych publicznych rozgłośni i oddziałów telewizji publicznej, dominacja podmiotów zagranicznych na rynku prasy regionalnej (przykładem jest koncern Polska Press Grupa) oraz słabość ekonomiczna podmiotów polskich w porównaniu z europejskimi gigantami. Skutkiem tego jest zanik lokalnej debaty publicznej dotyczącej rzeczywistych i najważniejszych spraw politycznych, gospodarczych czy społecznych w regionach, katastrofalnie malejąca liczba miejsc pracy dla dziennikarzy i przedstawicieli innych medialnych zawodów w regionach oraz ich pauperyzacja. Prowadzi to do rekompensowania tego zjawiska działaniami łamiącymi wszelkie reguły wolnych i niezależnych mediów, jak uzależnienie mediów regionalnych w patologicznym stopniu od lokalnych polityków, samorządów i biznesmenów, niski poziom dziennikarstwa regionalnego oraz tabloidyzacja mediów regionalnych.

Obraz mediów lokalnych, czyli tych działających np. w powiatach, gminach czy małych miastach, jest bardziej pozytywny, choć to właśnie one są najczęściej narażone na naciski zewnętrzne. Wśród setek niepublicznych lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz prywatnych czasopism i gazet jest wiele mediów profesjonalnie realizujących model wolnej i niezależnej prasy, choć także w tym sektorze można wskazać media będące jego absolutnym zaprzeczeniem. W przeważającej większości odbiorcy tych mediów nie są jednak świadomi ani tych różnic, ani zależności, przez co stają się wyjątkowo podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje na szczeblu lokalnym, np. polityczną czy gospodarczą.

Nadzwyczajny Zjazd SDP zobowiązuje Zarząd Główny SDP do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom.

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl