Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

Uważamy za niezbędne i pilne wprowadzenie zmian w ustawie „Prawo prasowe”, ponieważ obecna regulacja jest nieprecyzyjna i nie odpowiada realiom wykonywania zawodu dziennikarza. W szczególności domagamy się:

1.         Sprecyzowania definicji zawodu dziennikarza zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami wykonywania tej profesji,

2.         Wprowadzenia zmian likwidujących karną odpowiedzialność wynikającą z art. 212 kodeksu karnego,

3.         Zagwarantowania dziennikarzom prawa zachowania tajemnicy dziennikarskiej,

4.         Likwidacji obowiązku autoryzacji,

5.         Zdefiniowania i wprowadzenia i klauzuli sumienia.

                                                                                                                                                                                    

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl