Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

Prezydent RP

Bronisław Komorowski

 

Marszałek Sejmu RP

Radosław Sikorski

 

Prezes Rady Ministrów RP

Ewa Kopacz

 

Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

w sprawie finansowania publicznej radiofonii i telewizji

 

 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich obradujący w Kazimierzu Dolnym 25 kwietnia 2015 r. domaga się wniesienia do laski marszałkowskiej, a następnie uchwalenia przez Sejm RP ustawy wprowadzającej taki system finansowania działalności publicznej radiofonii i telewizji, który zagwarantuje tym mediom możność rzeczywistego wykonywania misji nałożonej na nie przez ustawę o radiofonii i telewizji.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP uznaje za niedopuszczalne dalsze trwanie sytuacji, w której mało skuteczny system poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego upośledza zdolność mediów publicznych do właściwej realizacji ich ustawowych obowiązków, służy zarządom tych mediów za usprawiedliwienie dla komercjalizacji ich oferty programowej, zwłaszcza TVP SA, powoduje marginalizację oddziałów regionalnych TVP SA oraz ogranicza rozwój i zubaża ofertę programową radiofonii publicznej, zwłaszcza regionalnej.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP stanowczo sprzeciwia się koncepcji rozproszenia służby publicznej poprzez kierowanie części środków pochodzących z abonamentu radiowo-telewizyjnego (lub proponowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tzw. opłaty audiowizualnej) do mediów niepublicznych. Obowiązkiem władz Rzeczypospolitej jest wzmacnianie zdolności publicznej radiofonii i telewizji do właściwego pełnienia służby publicznej, a nie przeznaczanie pieniędzy podatników na wzmacnianie komercyjnych konkurentów mediów publicznych.

 

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl