Uchwała

Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Kazimierz Dolny, 24-25.04.2015 r.

sprawie mediów publicznych

 

Stwierdzamy, że dzisiaj media publiczne w Polsce nie wypełniają swojej ustawowej misji. W szczególności:

·           nie ukazują rzetelnie całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,

·           nie respektują w pełni chrześcijańskiego systemu wartości, który za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki,

·           nie sprzyjają swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,

·           nie umożliwiają obywatelom i ich organizacjom uczestniczenia w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz nie wykonują prawa do kontroli i krytyki społecznej,

·           nie służą rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,

·           nie służą umacnianiu rodziny.

Media publiczne to dzisiaj narzędzie propagandy, a misję publiczną zastąpiło służenie interesom władzy. Zagarnięcie TVP, Polskiego Radia oraz PAP przez partie polityczne uderza w fundamenty demokracji.

Ograniczona jest wolność słowa, zagrożona niezależność mediów publicznych oraz pluralizm debaty publicznej. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest temu zdecydowanie przeciwne.

Patologiczny kształt mediów publicznych przejawia się także w postaci łamania podstawowych standardów pracy obowiązujących dziennikarzy w systemie demokratycznym. Do tych podstawowych standardów należą:

·           prezentowanie rzeczywistości uwzględniającej różne punkty widzenia, niezależnie od swoich poglądów (zasada obiektywizmu),

·           niełączenie faktów z komentarzami czy opiniami (zasada oddzielenia informacji od komentarza),

·           działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy (zasada uczciwości),

·           poszanowanie ludzkiej godności, praw, prywatności i dobrego imienia (zasada szacunku i tolerancji),

·           stawianie na pierwszym miejscu interesu odbiorcy, a nie nadawcy (zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy),

·           poczuwanie się do odpowiedzialności za treść i formę przekazu (zasada wolności i odpowiedzialności).

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – najliczniejszego środowiska twórczego skupiającego dziennikarzy w Polsce – rekomenduje Zarządowi powołanie grupy roboczej, której zadaniem będzie stworzenie własnego projektu ustawy medialnej oraz czynne wspieranie wszystkich środowisk zainteresowanych w zmianie obecnego katastrofalnego stanu polskich mediów.

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel

Przewodniczący Prezydium Zjazdu

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl