Niszczenie polskiego krajobrazu kulturowego związane jest z naporem inwestycji obliczonych na szybki zysk. Słabość służb konserwatorskich oraz obojętność lub przyzwolenie władz samorządowych a także państwowych przyczyniają się do bezpowrotnego niszczenia dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zabytków architektury. Media nie wykazują wystarczającego zainteresowania tymi tematami a opinia publiczna jest bezsilna.

W konferencji prasowej, wezmą udział min.: Barbara Jezierska (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków), prof. Jeremi Królikowski (Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW, Vice-przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków) ) Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (prezes „Ład na Mazowszu”) dr Romana Rupiewicz (Instytut Historii Sztuki UKSW, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego) Tadeusz Strzępek (architekt, dziennikarz, Kazimierz Dolny), Agata Nowakowska -Wolak (Prezes „Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem”) Anna Zadziorko i Michał Murzy ( „Zakopiański alarm urbanistyczno- architektoniczny”)

 

Główne tematy wystąpień:

 

  1. Barbara Jezierska - Dziedzictwo kulturowe jako dobro wspólne.  Ochrona dziedzictwa kulturowego ,  zagrożenia  dla  architektury i urbanistyki  XX w.  w kontekście  niewydolności systemowej, braku zmian legislacyjnych ,  agresywnych procesów inwestycyjnych oraz braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rosnące znaczenie pojęcia dziedzictwo kulturowe związane jest nie tylko z materialnymi dobrami kultury  ale przede wszystkim z pamięcią i tożsamością kulturową. Od lat obserwujemy kryzys systemu ochrony dziedzictwa kulturowego. Kolejne zmiany polityczne nie przynoszą istotnych zmian w systemie ochrony dziedzictwa mimo  społecznych oczekiwań. Elity polityczne  nie dostrzegają związku dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny kraju. Środowiska konserwatorów, architektów i urbanistów widzą pilną potrzebę zmian systemowych  w trosce o stan zachowania dz. kult. , a zwłaszcza ochronę krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego. W ostatnich latach obserwuje się  wyraźny  udział środowisk naukowych,   konserwatorów,  urbanistów i architektów  będących na usługach deweloperów   w niszczeniu dziedzictwa

  1. Prof. Jeremi Królikowski - Rola państwa w kreowaniu krajobrazu kulturowego i ładu przestrzeni.

Realizacja tymczasowego pawilonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który jest wykładnią bezmyślności artystycznej i architektonicznej oraz lekceważącego stosunku do polskiego krajobrazu stanowi wymowny przykład obojętności władz państwowych i samorządowych wobec przestrzeni kulturowej.

  1. Dr Romana Rupiewicz – Współczesne zagrożenia i wyzwania w zabytkowym zespole architektoniczno-krajobrazowym Kazimierza Dolnego

Moda na Kazimierz sprawiła, że coraz więcej osób prywatnych i developerów zaczęło lokować tu kapitał, nie licząc się z nikim i niczym. Szybko postępująca suburbanizacja bezpowrotnie niszczy wartość Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz zabytki. Nie panuje nad tym Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ani też pozostałe organy odpowiedzialne za przekształcanie gruntów i wydające pozwolenia na budowę w miejscach o niepowtarzalnych walorach widokowych i przyrodniczych. Mieszkańcy dopiero co zakończyli batalię o zachowanie piękna jednej z historycznych uliczek, na której miał powstać gigantyczny hotel z betonu i szkła. Tymczasem pojawiają się kolejne zagrożenia, którym sprzyjają organy administracji państwowej. Tym zagrożeniem jest nowy plan miejscowy, który niebawem zostanie uchwalony i który może stać się przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla krajobrazowego miasteczka, odwiedzanego przez ponad milion turystów rocznie

  1. Agata Nowakowska -Wolak – Zakopane czy zabetonowane? Dewastacja krajobrazu zakopiańskiego i niszczenie zabytków

Wśród mieszkańców Zakopanego, świadomych wartości unikatowego krajobrazu i zabytków narastaniu oburzenie niszczeniem historycznej tkanki miasta przez bezduszną gigantomanię deweloperską w ostatnich latach. Z tego powodu utworzono ruch społeczny: ZAKOPIAŃSKI ALARM URBANISTYCZNOW-ACHITEKTONICZNY podobny do ALARMU SMOGOWEGO 22.02 2017 r. Organizacja działa prężnie wypracowując postulaty, pisząc pisma  i petycje, pod którymi podpisują się tysiące osób

Przedmiotem sporu są konflikty związane z koncepcjami urbanistycznymi, a właściwie ich brakiem; ciągłym sporem między komercją a tradycją oraz sprzecznymi interesami developerów, mieszkańców, właścicieli domów i działek. Trwa rozdarciem między regionalizmem a modernizmem. Prowadzona jest rabunkowa gospodarka przestrzenią, polegająca na zamurowywaniu każdej wolnej przestrzeni. Zawyżanie cen działek doprowadza do niszczenia historycznej i zabytkowej tkanki, braku harmonii i zrównoważonego rozwoju. Prowadzi do tandety i chaosu urbanistycznego. 

22 marca 2017, godz. 12.00

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie, ul. Foksal 3/5

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl