HIENA ROKU - antywyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - została stworzona po to, by była instrumentem oceniającym negatywne zjawiska w mediach. W tym roku Zarząd Główny SDP po raz drugi nie przyznał Hieny, co nie znaczy, że jest tak dobrze. Przeciwnie. Po raz drugi bijemy na alarm.


 

Dziennikarstwo w Polsce przeżywa głęboki kryzys. Zamazanie się linii oddzielającej dziennikarstwo od polityki, brak otwarcia na człowieka, zwiększająca się liczba tematów tabu, niekompetencja, nie odróżnianie tematów poważnych od niepoważnych, życie sensacją, umożliwianie politykom dyskusji na najniższym poziomie, uleganie ustalanej przez nich agendzie podejmowanych tematów, nieodporność na manipulacje ze strony służb specjalnych, zgubienie hierarchii wartości – tak wyglądała w 2011 roku ciemna strona polskiego dziennikarstwa.


 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl