W odpowiedzi na felieton red. Stefana Truszczyńskiego, który został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i na portalu wPolityce.pl informuję, że do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wpłynął żaden list od red. Truszczyńskiego adresowany do członka KRRiT, Pani Teresy Bochwic.

Równocześnie przypominam, że z dniem 12 września 2016 roku,

Pani Teresa Bochwic została powołana przez Senat RP do składu KRRiT.

14 września 2016 roku Pani Bochwic poinformowała Biuro ZG SDP o swojej nominacji zaznaczając, iż zgodnie z ustawą z 29 grudnia 1992 roku, o radiofonii i telewizji art.8 ust.3 p.3, zawiesza swoje członkostwo w Zarządzie Głównym SDP. 

Ustawa nie wymaga podejmowania przez osobę powołaną do pełnienia funkcji członka KRRiT żadnych dodatkowych czynności faktycznych czy prawnych.

 

Teresa Brykczyńska

Rzecznik Prasowy KRRiT

 

http://www.sdp.pl/felietony/13901,arogancja-wladzy-felieton-stefana-truszczynskiego,1488201159

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl