Kapituła Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad” prosi o zgłaszanie kandydatur do 16. edycji nagrody.

ŚLAD jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest przybliżanie i promowanie osób, których działalność w mediach przyczyniła się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.

Nagroda ŚLAD jest przyznawana tym spośród dziennikarzy i ludzi mediów, którzy w dobie przemian służą prawdzie, dobru i pięknu. Chodzi o docenianie ludzi, dzięki którym wartości te upowszechniane są w polskich mediach.

Nagroda honoruje zarówno przesłanie jak i profesjonalizm wykonywanej pracy. Nagrodę może otrzymać dziennikarz albo inna osoba współtworząca media. Kapituła ocenia:

- dorobek kandydata w prasie, radiu, telewizji i internecie, ze szczególnym

uwzględnieniem czasu, jaki upłynął od poprzedniej edycji nagrody;

- warsztat zawodowy;

- przestrzeganie zasad etyki.

 

Każda redakcja może wytypować do nagrody jedną osobę wraz z uzasadnieniem.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2017 roku na adres:    sekretariat@ekai.pl

 

W skład Kapituły Nagrody „Ślad” wchodzą:

1. Ks. Adam Boniecki

2. Ewa K. Czaczkowska

3. Ks. Marek Gancarczyk

4. Ks. Mieczysław Gładysz CSMA

5. Anna Gruszecka

              6. Andrzej Grajewski

7. Szymon Hołownia

8. Katarzyna Kolenda Zaleska

               9. Tomasz Królak

10. Krystyna Mokrosińska

11. Jacek Moskwa

12. Zbigniew Nosowski

13. Jerzy Olędzki

14. Alina Petrowa-Wasilewicz

15. Grzegorz Polak

16. Marcin Przeciszewski

17. Ks. Adam Schulz SJ

18. Ks. Kazimierz Sowa

19. Małgorzata Starzyńska

    20. Jarosław Szczepański

21. Jan Turnau

22. Marek Zając

23. Krzysztof Ziemiec

24. Piotr Żyłka

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl