CMWP SDP wyraża zaniepokojenie decyzją władz Trybunału Konstytucyjnego o braku możliwości rejestrowania przez media części rozpraw (odbywających się w tzw. mniejszej sali). Argument o tym, że dotyczy to spraw mniej istotnych uważamy za nieprzekonujący. Decyzje o tym, które sprawy są z perspektywy opinii publicznej ważniejsze, a które nie, powinny należeć do samej opinii publicznej i jej przedstawicieli, czyli mediów, a nie być kwestią osądu władz Trybunału. Zarazem podkreślamy, że nawet jeśli ww. decyzja została podjęta w trosce o komfort prowadzenia rozpraw, to prawo obywateli do bycia informowanymi o działalności konstytucyjnego organu państwa jest wartością zdecydowanie istotniejszą.  

CMWP SDP zwraca uwagę, że wprowadzanie tego typu ograniczeń, wpisuje się w praktykę działania poprzednich władz TK, które wybiórczo decydowały o tym, które media są zapraszane do Trybunału.

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl