W odpowiedzi na felieton redaktora Stefana Truszczyńskiego „Dziadostwo tolerowane” zamieszczony 12 lipca 2017 r. na stronie internetowej SDP pozostawiam bez komentarza jego ocenę systemu pracy KRRiT.
Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej w sejmie gotowe są dwie propozycje ustawy abonamentowej, przy czym rządowy projekt dotyczący systemowych zmian poboru tej opłaty wraz z podatkiem dochodowym przeszedł już przez wszystkie niezbędne procedury konsultacyjne.
Gotowy jest także projekt docelowego rozwiązania, czyli wprowadzenia systemu powszechnej opłaty audiowizualnej powiązanej z rozliczeniami PIT.
W ciągu miesiąca rząd przyjmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji opisujący zasady finansowania misji publicznej w mediach, czyli tak zwanej implementacji Komunikatu Nadawczego UE.
Strona polska jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską w kwestii jej doprecyzowania.
Zwracam uwagę na to, że żaden rząd nie prowadził, jak do tej pory, tylu działań w zakresie rozwiązania problemu finansowania publicznych mediów. KRRiT we wszystkich tych pracach aktywnie uczestniczy i dlatego niezmiernie mnie dziwią zarzuty postawione przez redaktora Stefana Truszczyńskiego.

Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl