Przed nami Zjazd Delegatów SDP, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada w Kazimierzu Dolnym. Wybierzemy nowe władze i określimy główne kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższe lata. Zanim spotkamy się w Kazimierzu warto podjąć dyskusję nad sytuacją w SDP, rolą jaką powinno odegrać Stowarzyszenie w kształtowaniu rynku mediów w Polsce, czy o pozycji zawodu dziennikarza.

Zapraszam do dyskusji na forum portalu SDP. Tematyka ta była już obecna – tekst Stefana Truszczyńskiego „Czym SDP mógłby być - 10 przykazań” http://www.sdp.pl/felietony/14466,czym-sdp-moglby-byc-10-przykazan,1501146951, czy Piotra Legutki „Szok i niedowierzanie” http://www.sdp.pl/felietony/14647,szok-i-niedowierzanie,1507202222 .

Uważam, że szczególnie istotne jest by w dyskusji zabrali głos Koleżanki i Koledzy z oddziałów SDP. Działania, które zmobilizują członków oddziałów do większej aktywności w lokalnym środowisku są tak samo ważne (a może i ważniejsze) niż zmiany instytucjonalne zachodzącej w świecie mediów. Bez aktywności środowiska dziennikarskiego trudno będzie przeprowadzić jakiekolwiek zmiany poprawiające sytuację zawodową pracowników mediów.

Dyskutujcie, spierajcie się, wysuwajcie postulaty i proponujcie zmiany, bowiem tylko dzięki temu Stowarzyszenie może być lepsze, lepiej odpowiadać na potrzeby dziennikarzy i skuteczniej działać. I wykorzystujcie do przedstawienia swoich opinii i do polemik nasz esdepowski portal…

Andrzej Stawiarski, redaktor naczelny portalu sdp.pl

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl