W Olsztynie, w dniach 22-24 listopada odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”.

Komunizm zrodził antykomunizm – czyli co? Na to i inne pytania odnoszące się do problematyki różnorodnych postaw antykomunistycznych spróbują udzielić odpowiedzi referenci – uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

W ostatnich latach coraz więcej mówiło się i pisało o komunizmie oraz komunistach, zarówno tych z lat międzywojennych (KPRP/KPP), wojennych (PPR, GL-AL), jak i sprawujących rządy w powojennej Polsce. Antykomunizm stanowił jedynie uzupełnienie tych badań, a przecież określał i kształtował on nie tylko postawy organizacji politycznych i społecznych, ale także instytucji rządowych okresu Drugiej Rzeczypospolitej, czasu wojny i konspiracji, powojennego wychodźstwa niepodległościowego, jak również opozycji w Polsce rządzonej przez komunistów po II wojnie światowej. Dlatego olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej postanowiła pochylić się nad tym ważnym acz zapomnianym tematem i wespół z zaproszonymi referentami nie tylko przedstawić różnorodne oblicza polskiego antykomunizmu, ale przede wszystkim poszukać odpowiedzi na pytania, czym był antykomunizm i czy każda postawa przeciwkomunistyczna, opozycyjna była równoznaczna z antykomunizmem.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem…

 

Dzień pierwszy (22 listopad – środa)

Panel pierwszy 

prof. dr hab. Andrzej Nowak (IH PAN/UJ w Krakowie), Antykomunizm w myśli polskiej XIX wieku

prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN/UJ w Krakowie), Polska myśl sowietologiczna – między wyobraźnią a wiedzą

prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ w Krakowie), Polaków krytyczne spojrzenia  na komunizm

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (BBH IPN/Uniwersytet Wrocławski), Rewolucja bolszewicka – nadzieje i zagrożenia z polskiej wojennej perspektywy

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IPN Wrocław), Komitet Narodowy Polski wobec bolszewików

Panel drugi

dr hab. Robert Litwiński (UMCS w Lublinie), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II RP wobec komunizmu i komunistów

dr Tomasz Gajownik (UWM w Olsztynie), Wywiad i kontrwywiad II Rzeczypospolitej wobec komunistów „polskich”

dr hab. Marcin Kruszyński (IPN Lublin), Wykonawcy" polskiej polityki zagranicznej wobec ZSRR w okresie międzywojennym. Stosunek posłów i ambasadorów RP w Moskwie do komunizmu

dr Witold Bagieński (AIPN), Antykomunistyczna "dywersja ideologiczna" jako zagrożenie dla PRL

dr Paweł P. Warot (IPN Olsztyn), Komuniści kontra antykomuniści w Okręgu Mazurskim

Panel trzeci

dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów), Ruch ludowy w kraju  i na emigracji wobec komunizmu

Marek Hańderek (BBH IPN), Stronnictwo Pracy i Unia wobec komunizmu

Dyskusja

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN/UKW w Bydgoszczy), Obraz komunistów polskich w ujęciu emigracji politycznej na Wyspach Brytyjskich  po 1945 roku

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa (UKW w Bydgoszczy), Ta, która tańczyła nad przepaścią - Dorota Terakowska, dziennikarka niepokorna

Grzegorz Wołk (BBH IPN), Antykomunizm w ideologii Konfederacji Polski Niepodległej

dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa), Antykomunizm Federacji Młodzieży Walczącej

dr Grzegorz Majchrzak (BBH IPN), Czy „Solidarność” była ruchem anty-komunistycznym?

 

Dzień drugi (23 listopada - czwartek)

Panel czwarty

dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn/UWM w Olsztynie), Charakterystyka metod i form polskiej społecznej akcji antykomunistycznej w II Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Mirosław Golon (IPN Gdańsk/UMK w Toruniu), Wpływ rabunków i zbrodni Armii Czerwonej na ziemiach polskich w latach 1944–1945 na kształtowanie się antykomunistycznych postaw Polaków

dr hab. Piotr Niwiński (IPN Gdańsk), Antykomunizm Żołnierzy Wyklętych

dr Waldemar Brenda (IPN Białystok), Postawy antykomunistyczne mieszkańców Warmii i Mazur w latach 1946–1956

prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK/ECS), Niezależne organizacje młodzieżowe w PRL wobec komunizmu

ks. dr Jarosław Wąsowicz (Piła), Grupy i ruchy religijne z kręgu Kościoła katolickiego w panoramie niezależnych antykomunistycznych organizacji młodzieżowych

dr hab. Konrad Białecki (IPN Poznań), Ewangelicy w PRL wobec komunizmu

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (UMK w Toruniu), Antykomunizm w polskiej kulturze i sztuce

dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Postawy antykomunistyczne Polaków w Łomżyńskiem i Białostockiem w XX wieku

ks. dr Bogumił Wykowski (Biesal), Autochtoni na Warmii  i Mazurach wobec PPR/PZPR (do 1951 roku). Antykomuniści czy oportuniści?

dr Tomasz Osiński (IPN Lublin), Ziemiaństwo wobec komunizmu (1944-1956)

Panel piąty

dr hab. Piotr Kardela (IPN Białystok), Antykomunizm Polonii amerykańskiej

prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN Radom), Polskie harcerstwo w kraju i na obczyźnie wobec komunizmu

dr hab. Jan Lencznarowicz (UJ w Krakowie), Polacy w Australii wobec komunizmu po 1945 roku

dr Zbigniew Girzyński (UMK w Toruniu), Polscy antykomuniści we Francji  po II wojnie światowej

dr hab. Krzysztof Kania (UMK w Toruniu), Walka o słuszną sprawę. Postawy patriotyzmu i antykomunizmu polskiej emigracji niepodległościowej w Londynie w świetle działalności Edwarda Raczyńskiego

prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Marsz wolnych Polaków. Protesty środowisk emigracyjnych przeciwko wizycie Bułganina i Chruszczowa w Wielkiej Brytanii w kwietniu 1956 r.

dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów), Adam Doboszyński wobec komunizmu i Związku Sowieckiego

dr Krzysztof Langowski (AIPN), Postawy antykomunistyczne piłsudczyków w Stanach Zjednoczonych

 

Dzień trzeci (24 listopada - piątek)

Panel szósty

dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów), Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk – antykomunista w sutannie

dr Rafał Łatka (BBH IPN), Czy Prymas Polski Stefan Wyszyńskibył antykomunistą?

dr Wojciech Muszyński (IPN Warszawa), Bolesław Piasecki – przedwojenny antykomunista

dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań), Antoni Goerne – wielkopolski antykomunista

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (AIPN), Narodowa Organizacja Kobiet wobec komunizmu - idea i praktyka (wybrane zagadnienia)

prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW w Warszawie), Ruch narodowy w kraju  i na emigracji wobec komunizmu

dr Sławomir Moćkun (Parlament Europejski), Postawy antykomunistyczne Polonii kanadyjskiej

dr Władysław Bułhak (BBH IPN), Ambasador Kazimierz Papee – przykład praktycznego antykomunizmu

 

Patronem medialnym konferencji jest miesięcznik BEZ WIERSZÓWKI

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl