Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji  na temat własności mediów w Polsce.  Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze „kto jest właścicielem mediów w Polsce?” . Dlatego podjęliśmy próbę znalezienia na nie odpowiedzi .

 

12 lutego 2018 r.  o godz. 12.00

w Domu Dziennikarza SDP, ul. Foksal 3/5  w Warszawie

 

CMWP SDP organizuje konferencję

 

„Własność mediów w Polsce. cz. I. Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”

 

 

              Zaprezentowana na niej będzie opracowana przez CMWP SDP publikacja na ten temat.  W trakcie konferencji  będziemy rozmawiać o przyczynach i skutkach istnienia obecnej struktury własności mediów  w Polsce i  spróbujemy zastanowić się, czy istnieje potrzeba jej zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby to przeprowadzić.  Będziemy także postulować utworzenie ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Mediów, w którym byłyby zgromadzone i łatwo dostępne informacje na temat mediów i ich właścicieli. Nasze opracowanie mogłoby być wstępem do realizacji w przyszłości przez CMWP SDP tej idei.

                 Konferencja składać się będzie z prezentacji naszego opracowania na temat własności mediów w Polsce oraz dyskusji panelowej, w której wezmą udział zaproszeni goście –

m.in. Barbara Bubula, poseł PiS i Teresa Bochwic, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z prezesem Krzysztofem Skowrońskim.

Autorzy publikacji  p.t.: „Struktura własności mediów w Polsce”

  • dr Monika Szetela – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • mgr Karolina Piech -  absolwentka Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu i

       Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

  • mgr Maciej Piech - absolwent Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu i

       Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

  • opieka naukowo – redakcyjna – dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP, absolwentka i dr nauk humanistycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

 

Zaproszenia na konferencję zostały wysłane do Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji, Rady Mediów Narodowych,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Kancelarii Prezydenta RP. Konferencja ma charakter otwarty, publikacja „Struktura własności mediów w Polsce” w wersji papierowej będzie jej uczestnikom nieodpłatnie.

 

dr Jolanta Hajdasz

Dyrektor

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl