Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji  na temat własności mediów w Polsce.  Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze „kto jest właścicielem mediów w Polsce?" . Dlatego podjęliśmy próbę znalezienia na nie odpowiedzi.

 12 LUTEGO 2018 R.  O GODZ. 12.00  W DOMU DZIENNIKARZA SDP, UL. FOKSAL 3/5  W WARSZAWIE
 CMWP SDP ORGANIZUJE KONFERENCJĘ P.T.  „WŁASNOŚĆ MEDIÓW W POLSCE. CZ. I. PRASA, RADIO, TELEWIZJA OGÓLNOPOLSKA”.

              Zaprezentowana na niej będzie opracowana przez CMWP SDP publikacja na ten temat.  W trakcie konferencji  będziemy rozmawiać o przyczynach i skutkach istnienia obecnej struktury własności mediów 
w Polsce i  spróbujemy zastanowić się, czy istnieje potrzeba jej zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób należałoby to przeprowadzić. 

Będziemy także postulować utworzenie ogólnopolskiego Krajowego Rejestru Mediów, w którym byłyby zgromadzone i łatwo dostępne informacje na temat mediów i ich właścicieli. Nasze opracowanie
mogłoby być wstępem do realizacji w przyszłości przez CMWP SDP tej idei.
                 

 KONFERENCJA SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z PREZENTACJI NASZEGO OPRACOWANIA NA TEMAT WŁASNOŚCI MEDIÓW W POLSCE ORAZ DYSKUSJI PANELOWEJ, W KTÓREJ WEZMĄ UDZIAŁ ZAPROSZENI GOŚCIE - M.IN. BARBARA  BUBULA, POSEŁ PIS I TERESA BOCHWIC, CZŁONEK KRAJOWEJ RADY RADIOFONII
 TELEWIZJI ORAZ PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH Z
 PREZESEM KRZYSZTOFEM SKOWROŃSKIM. 

Autorzy publikacji  p.t.  : „Struktura własności mediów w Polsce"
*  dr Monika Szetela - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu

 

  • mgr Karolina Piech -  absolwentka Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika
  • w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 
  •  
  • gr Maciej Piech - absolwent Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w
  • Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 


Zaproszenia na konferencję zostały wysłane do Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji, Rady Mediów Narodowych,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Kancelarii Prezydenta RP. Udział w konferencji potwierdził m.in. p. Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz p. Krzysztof Czabański,
przewodniczący Rady Mediów Narodowych. 

Konferencja ma charakter otwarty, publikacja „"Struktura własności mediów w Polsce" w wersji papierowej i elektronicznej będzie udostępniana jej uczestnikom nieodpłatnie.

Transmisja na portalu www.sdp.pl

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl