Wśród europejskich organizacji nie maleje zainteresowanie reformą mediów publicznych w Polsce. Do Warszawy przyjechał prezes Europejskiej Federacji Dziennikarzy - Mogens Blicher Bjerregård, któremu towarzyszyła Jane Whyatt z Europejskiego Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) oraz Scott Griffen z Międzynarodowego Instytutu Prasy (IPI).

Przedstawiciele zarządu SDP – Krzysztof Skowroński i Agnieszka Romaszewska-Guzy spotkali się z delegatami europejskich organizacji w siedzibie stowarzyszenia w dniu 28 stycznia.  Tematem spotkania była sytuacja w mediach publicznych po wprowadzeniu małej ustawy medialnej oraz stanowisko SDP w sprawie planowanej dużej ustawy medialnej.

Dla SDP w dużej ustawie medialnej najważniejsze jest zagwarantowanie niezależności dla dziennikarzy oraz zapewnienie stabilnego finansowania dla mediów publicznych. Założenia SDP do nowej ustawy medialnej obejmują również zmianę formy prawnej mediów oraz powołanie Rady Mediów Publicznych, w skład której wchodziłyby osoby rekomendowane przez stowarzyszenia twórcze.

Gości z zagranicy szczególnie niepokoił pomysł, że TVP SA ma przekształcić się w instytucję kultury. Przyznali jednak, że w zgłaszanych przez SDP rekomendacjach dotyczących Rady Mediów Publicznych jest wiele podobieństw do modeli działających w innych krajach europejskich. Np. w Wielkiej Brytanii funkcjonują dwie odrębne rady ds. mediów – jedna zajmuje się stroną „techniczną” rynku medialnego, podziałem frekwencji, druga – wyłącznie mediami publicznymi tzn. BBC.

Przedstawiciele SDP omówili pomysł finansowania mediów publicznych za pomocą powszechnej opłaty audiowizualnej. Komercjalizacja mediów publicznych w Polsce spowodowała przesunięcie akcentów z zawartości programów, emitowanych przez media publiczne, na optymalizację kosztów ich powstawania. To z kolei  powoduje zanik kreatywności wewnątrz redakcji i wypełnianie anten programami tworzonymi na bazie licencji przez zewnętrznych producentów.

W sprawie oceny dotychczasowych zmian w mediach publicznych nie pomogły żadne wyjaśnienia ze strony SDP. Obie strony pozostały przy swoich stanowiskach.

Prezes Krzysztof Skowroński, podkreślił, że SDP liczy prawie 3000 członków i jest największą organizacją dziennikarską w Polsce. Zarząd SDP wyłaniany jest co trzy lata w drodze demokratycznych wyborów, a większość obecnych członków zarządu, w tym on sam, piastuje swoją funkcję po raz kolejny. Daje to poważny mandat do wypowiadania się w imieniu środowiska dziennikarskiego w Polsce.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl