Dla każdego coś miłego – pod takim hasłem mógłby się ukazać pierwszy zbiór wątków z tych wszystkich nagrań, dokonanych przez kelnerów, które już poznaliśmy (aczkolwiek nieuchronnie wybiórczo) oraz tych, których jeszcze nie poznaliśmy, ale poznamy (albo i nie). Okazuje się bowiem, że mnóstwo materiału znajdą tam dla siebie i zwolennicy r.....

Zawsze uważałem, że bardzo ważne jest stanięcie w prawdzie. Jednocześnie trzeba zawsze kierować się szacunkiem do drugiego człowieka....

Niedawno, niedawno temu był sobie Ajgor, co to gruszki kradł. Ups....

Po pierwsze – ACTA2. Używam tego terminu obok „dyrektywa w sprawie praw autorskich”, dlatego, że to pojęcie krótkie i trafne, bo co do istoty, jest to sprawa bardzo podobna do pierwszej afery ACTA....

Załamywanie rąk z powodu upadku dziennikarstwa w ogóle i dziennikarstwa w Polsce w szczególe ma już długą tradycję. Słyszę ten lament od wielu lat....

Ukazał się właśnie pierwszy, interesujący,  lekki i wygodny do czytania, tomik wznawianej po latach serii  wydawniczej  ,,EKSPRES REPORTERÓW” , wydany  przez  Oficynę Literatów ,,Rój”  – z inicjatywy autora koncepcji tej serii przed laty  - Aleksandra  ROWIŃSKIEGO (obecnie członek pięcioosobowego zespołu redakcyjnego). ....

Gdy w 2003 roku startował „Fakt”, i ja byłem na pokładzie nowej gazety. Pamiętam tytuł na okładce pierwszego numeru: „Muszę umrzeć wcześniej, bo jestem biedna?” i zdjęcie kobiety chorej bodaj na nowotwór. Konkretnej, nie wymyślonej bohaterki, której historia miała zwrócić uwagę na ogólny problem....

Pisać o Kościele nie jest łatwo. Podobnie jak trudno jest pokazać w sposób zrozumiały i atrakcyjny jakiekolwiek dobro, które dzieje się wokół nas....

Zakłamywanie rzeczywistości i przeinaczanie pojęć to droga do tworzenia  świata w matriksie. ....

Weekendowa okładka „Faktu” ( z datą 1-2 września)  o Leszku Millerze i jego tragicznie zmarłym synu oburzyła niemal wszystkich od lewa do prawa. Nareszcie w wielu komentarza i słowach potępienia pojawił się wniosek, że media, których właścicielami są zagraniczne koncerny, tak jak w wypadku „Faktu”, niemiecko-szwajcarski Axel Springer, mogę robić w Polsce co chcą....

12345678910 >>