Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 130 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” na stanowisko  Specjalista ds. redakcji (Copywriter). 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.p

 

Specjalista ds. redakcji (Copywriter)

Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: ZSK2/Z7/SR/31/0102/P
 
 

Główne obowiązki:

 • opracowanie merytoryczne i językowe publikacji, broszur, ulotek i innych materiałów BTL,
 • opracowywanie i przygotowywanie treści na stronę internetową,
 • korekta tekstów pod kątem poprawności językowej przygotowywanych do mediów społecznościowych, artykułów i informacji prasowych,
 • współpraca z grafikami i DTP,
 • przeprowadzanie korekt językowych i technicznych oraz weryfikacja poprawności ich wprowadzania, korekta tekstów przed drukiem i publikacją,
 • współpraca przy tworzeniu koncepcji tekstów informacyjnych i promocyjnych,
 • współpraca i wsparcie marketingowe sieci doradców w regionach,
 • opracowywanie założeń do postępowań przetargowych na podwykonawców,
 • współpraca z podwykonawcami,
 • nadzorowanie podwykonawców i monitorowanie terminowości oraz jakości realizacji zamówień.
 •  

Wymagania:

 • 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy redaktorskiej lub na stanowisku copywritera- specjalisty ds. redakcji,
 • doświadczenie w realizacji działań z obszaru PR,
 • doświadczenie we współpracy z agencjami reklamowymi, drukarniami, instytucjami zewnętrznymi,
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu materiałów reklamowych,
 • chęć do poszukiwania nowych rozwiązań, proaktywne podejście do nowych tematów,
 • wykształcenie wyższe: marketing, PR, nauki społeczne, socjologia lub kierunki pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B1.
 •  

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z placówkami naukowymi, administracji państwowej, urzędami, uczelniami, pracodawcami,
 • znajomość zagadnień z zakresu edukacji lub/i polityki społecznej lub/i rynku pracy.
 •  

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, 
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu
 •  

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.,
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK,
 • prosimy o wpisanie w tytuleNR REF.: ZSK2/Z7/SR/31/0102/P

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl