Bauer Media Group to jedno z największych wydawnictw w Polsce, część międzynarodowej grupy medialnej. Szukamy osoby na stanowisko Redaktora Krzyżówkowego, która będzie uczestniczyła
w nowym projekcie w ramach Grupy.

 

Redaktor krzyżówkowy z perfekcyjną znajomością języka angielskiego
Miejsce pracy: Wrocław
 
 

Chętnie wzmocnimy zespół osobą, która:

 • język angielski zna na poziomie bardzo dobrym z doskonałą znajomością pisowni i zasad gramatyki j. angielskiego
 • uważa, że gry językowe i rozwiązywanie krzyżówek to świetna rozrywka
 • orientuje się w kulturze i sprawach bieżących Wielkiej Brytanii
 • potrafi sprawnie wyszukiwać informacje w Internecie
 • wśród znajomych słynie ze skrupulatności i sumienności
 •  

Proponujemy:

 • pracę w międzynarodowym projekcie typu start-up
 • atrakcyjne warunki do rozwoju kompetencji zawodowych
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
   

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132.

Jeżeli już widzisz siebie jako naszego pracownika, to prosimy o przesłanie CV
z listem motywacyjnym zawierającym informację, dlaczego mamy postawić właśnie na Ciebie.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132 (dalej: „Administrator”).
  Dane kontaktowe Administratora: rodo.wydawnictwo@bauer.pl
 1. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.
 1. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Redaktora (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub w celach prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do kontaktu, dane dotyczące przebiegu zatrudnienia, dane dotyczące wykształcenia, inne dane podane dobrowolnie przez Kandydata w CV.
 1. Zamieszczenie fotografii w CV jest dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zamieszczając swoje zdjęcie w CV, kandydat wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.
 1. Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji na stanowisko Redaktora będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia jego zakończenia, a przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy liczonych od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
 1. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw wskazanych powyżej może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem.     

 

                                                                                  Aplikuj teraz

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl