top
KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
zatrudni
 
SPECJALISTĘ DS. INFORMACJI PRASOWEJ
w CENTRUM INFORMACYJNYM SEJMU

Miejsce pracy: Warszawa
 
 

Zadania i obowiązki:

 • Pisanie komunikatów i informacji prasowych informujących o pracach Sejmu i jego organów oraz
  o bieżących wydarzeniach.
 • Relacjonowanie prac Sejmu, komisji sejmowych, wydarzeń z udziałem władz Sejmu i posłów.
 • Tworzenie i redagowanie treści zamieszczanych na stronach internetowych Sejmu i w mediach społecznościowych.
 • Udział w organizacji wydarzeń medialnych oraz współpraca z przedstawicielami mediów.
 •  

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (dziennikarstwo, europeistyka, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, nauki polityczne, polityka społeczna),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym - C1,
 • dyspozycyjność, w tym gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do rytmu prac Izby i jej organów.
 •  

Wymagania pożądane:

 • zainteresowanie sprawami parlamentaryzmu, prawa, instytucji państwowych,
 • wysoki poziom wiedzy na temat Sejmu i jego prac,
 • biegłość w pisaniu tekstów informacyjnych, komunikatów, zapowiedzi, relacji,
 • doświadczenie dziennikarskie w mediach tradycyjnych i społecznościowych,
 • znajomość języka hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego lub niemieckiego co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym wyższym - B2,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność, nieszablonowe podejście do powierzonych zadań,
 • otwartość na pomysły i sugestie.
 •  

Mile widziane: 

 • znajomość innego języka np. czeskiego, węgierskiego, słowackiego.
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 16.11.2018 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:
 
Kancelaria Sejmu
Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

 

Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

2) oświadczenie:

"Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902,
ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 2. e-mail: iod@sejm.gov.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

4) podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.), ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2142, ze zm.) i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi;

5) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

7) przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 3. w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pan danych osobowych;

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”.

 

Oświadczenie może być uzupełnione o następującą zgodę:

”Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji”.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl