Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.
Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!
 
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
 
Specjalisty ds. komunikacji społecznej
Miejsce pracy: Warszawa
 

Zakres zadań:

wspieranie działań rzecznika prasowego m.in. poprzez przygotowywanie informacji prasowych oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy

 • aktualizowanie stron internetowych Wód Polskich
 • aktualizowanie i nadzorowanie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej
 • wspieranie obsługi stron Wód Polskich w mediach społecznościowych
 • nadzorowanie prawidłowego zastosowania logo
 • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, takich jak prezentacje, ulotki, foldery, katalogi, plakaty
 • udział w organizacji konferencji prasowych
 • opracowywanie oraz udział w działaniach edukacyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe: rok w obszarze mediów, public relations lub komunikacji społecznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
 • znajomość narzędzi Public Relations
 • dobra organizacja własnej pracy, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, gotowość do wyjazdów służbowych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość CMS oraz projektowania i tworzenia stron internetowych
 • umiejętności graficzne (projektowanie infografik, plakatów, ulotek itp.)
 • znajomość zasad kompozycji obrazu, umiejętność fotografowania i retuszowania zdjęć

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj, pocztą lub złóż osobiście w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem: „Praca Komunikacja specjalista/10/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 6.11.2018 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 28.02.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl