Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni pracownika na stanowisko:

 
Specjalista w Biurze Rzecznika Prasowego

Miejsce pracy: Warszawa


Opis stanowiska:

 • współpraca przy prowadzeniu profilu na FB: przygotowywanie i zamieszczanie postów, udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości,
 • przygotowywanie materiałów (informacje, fotografie) do miesięcznika „KM – Moja Kolej”,
 • aktualizacja bazy kontaktów osób do których dystrybuowany jest miesięcznik „KM – Moja Kolej”,
 • monitoring, dystrybucja i archiwizacja informacji publikowanych w mediach na temat spółki,
 • współpraca przy organizacji konferencji, briefingów i śniadań prasowych,
 • zamieszczanie materiałów w zakładce „Strefa Mediów” na stronie internetowej spółki,
 • aktualizacja bazy kontaktów do dziennikarzy,
 • przygotowywanie prezentacji na konferencje i seminaria,
 • przygotowywanie wniosków na posiedzenia zarządu spółki z działań realizowanych przez MBR,
 • przygotowywanie projektów pism zleconych przez przełożonych,
 • udzielanie odpowiedzi podróżnym.

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość social media, szczególnie praktyczna znajomość prowadzenia profilu na FB,
 • znajomość przepisów regulujących kontakt z mediami, np. ustawa Prawo Prasowe,
 • znajomość przepisów z zakresu działalności spółki, np. prawo przewozowe, ustawa o transporcie kolejowym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,
 • dyspozycyjność i odporność na stres,
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne,
 • obsługa komputera oraz dobra znajomość MS Office (Word, Excel).

 

Oferujemy:
 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa zlecenie(w perspektywie umowa o pracę),
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny  oraz  informacje tj. CV.,  o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania  (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e-mail podając w temacie Specjalista do Biura Rzecznika Prasowego

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

za pomocą przycisku:

Aplikuj teraz

w przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: Na podstawie Artykułu 6 Punkt1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko  Specjalista do Biura Rzecznika Prasowego prowadzonymi przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (022)  47-37-637
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl