Krakowskie Biuro Festiwalowe
poszukuje pracownika na stanowisko
 
Specjalista ds. Muzycznych
Miejsce pracy: Kraków

 

Jaki będzie zakres obowiązków:

 • praca nad programowaniem i bezpośrednią realizacją wydarzeń kulturalnych;
 • negocjacje, przygotowanie i merytoryczne rozliczanie umów z artystami i agencjami artystycznymi, głównie w języku angielskim;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi agencjami i instytucjami kultury;
 • redagowanie pism i tekstów w języku polskim i angielskim;
 • aplikowanie o finansowanie zewnętrzne dla projektów realizowanych przez Biuro.
 •  

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki humanistyczne, wykształcenie muzykologiczne lub muzyczne);
 • szeroko pojętych zainteresowań muzycznych (zwłaszcza muzyka popularna i/lub współczesna);
 • znajomości branży artystyczno-rozrywkowej oraz bieżących trendów w kulturze;
 • zainteresowania bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi w Krakowie, w kraju i zagranicą;
 • biegłej znajomości języka angielskiego, znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności redakcji tekstów (lekkie pióro);
 • podstawowa wiedza z zakresu znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
 • gotowości do podjęcia odpowiedzialności za całościowe zarządzania projektem (planowanie, koordynacja, rozliczenie);
 • umiejętności priorytetyzowania zadań i prowadzenia wielozadaniowych projektów;
 • umiejętności pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, systematyczność;
 • gotowości do pracy w niestandardowym czasie (np. Wielkanoc, Sylwester);
 • doświadczenia w pracy w instytucjach publicznych, instytucjach kultury lub NGO;
 • doświadczenia w organizowaniu imprez kulturalnych i negocjacjach międzynarodowych.
 •  

Co oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • premiowanie w systemie kwartalnym i rocznym;
 • udział w realizacji flagowych wydarzeń kulturalnych Biura;
 • pracę w młodym dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego w ciekawym i wymagającym obszarze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego za pomocą przycisku:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 •  
 • Ważna jeszcze 29 dni (do 06.06.2019)
 

Prosimy o załączenie klauzuli na przesłanym CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie 1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

„Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.

Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich przesłania.

Przesłane dane osobowe możemy przekazać:

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych;

- pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl