W niedzielę, 2 grudnia, rozpocznie się Adwent, czas przygotowania na Boże Narodzenie, ale również na powtórne przyjście Chrystusa. To także czas wyciszenia i refleksji....

W 2011 r., w dniach 25-27 listopada relacjonowałem z Paryża przebieg 6. Tygodnia Społecznego....

Redakcje katolickie zaczynają już być multimedialnymi kombinatami.  Trzeba jednak pamiętać, że technika nigdy  nie może zastąpić człowieka....

W kwestiach oceny spraw społecznych media katolickie mogą się różnić, ale ich siła i wiarygodność tkwi w tym, że w sprawach wiary mówią wspólnym głosem.    Na rynku polskim obok wielkich świeckich koncernów medialnych są również media katolickie....

Dla mnie tajemnica dziennikarska wiąże się ze świętością ludzkiego sumienia. Jako kapłan – dziennikarz kilka razy znalazłem się w sytuacji, w której musiałem dla dobra człowieka zachować się przede wszystkim jako kapłan....

Zawsze uważałem, że bardzo ważne jest stanięcie w prawdzie. Jednocześnie trzeba zawsze kierować się szacunkiem do drugiego człowieka....

Jako dziennikarz katolicki nie szukam na siłę wiadomości sensacyjnych, bo nie ma i nie może być tolerancji wobec zła. Istnieją wartości, których nie można wyrzucić na śmietnik historii w imię źle rozumianej tolerancji czy też wolności słowa....

Pisać o Kościele nie jest łatwo. Podobnie jak trudno jest pokazać w sposób zrozumiały i atrakcyjny jakiekolwiek dobro, które dzieje się wokół nas....

Czym różni się zawód dziennikarza w mediach katolickich i mediach świeckich? Myślę osobiście, że łączy nas bardzo dużo.     ....

Nie jest mi łatwo pisać o „Tygodniku Powszechnym”, choćby dlatego, że jego publicystyka nie za bardzo mi odpowiada. Tym niemniej uczciwie trzeba zauważyć pewien wzrost zainteresowania tym tytułem....

12 >>