Od kilku lat obserwuję wysoką, ale ustabilizowaną popularność dziennikarstwa. Nasze nabory są umiarkowane, lecz zawsze w granicach od siedemdziesięciu do stu kilkudziesięciu studentów stacjonarnych i zaocznych....

1