73 lata temu, 29 stycznia 1944 roku, oddziały sowieckie przepuściły szturm na wieś Koniuchy (przedwojenny powiat lidzki), dokonując krwawej rzezi na jej polskich mieszkańcach. Na wstępnie należy przypomnieć, iż tereny te wówczas okupowane były przez III Rzeszę....

Polemika z tekstem Jakuba Krakowskiego "Nie tacy święci żołnierze wyklęci"  Narracja historyczna postkomunistycznej lewicy pomimo upływu ćwierćwiecza od obalenia „starego” systemu, pozostaje niezmienna. Przedstawiciele bezpośredniego kontynuatora PZPR – Sojuszu Lewicy Demokratycznej wciąż operują językiem rodem z archiwalnych numerów "Trybuny Ludu....

"Postępowanie [o delegalizacji Komunistycznej Partii Polski] zostało umorzone. Powód? W ustawie o zakazie propagowania komunizmu mowa o promowaniu "totalitarnego ustroju", a nie idei komunistycznych jako takich....

1