Nasza Konstytucja obowiązuje już 21 lat i że jest wadliwa, wiedzą co światlejsi politycy. A co uczciwsi z tych światłych mówią o tym publicznie....

Zdrada Żydów

Dnia 10.02.2018 21:45

Tyle mówi się we współczesnym świecie pod naszym adresem o konieczności pojednaniu z  Żydami,  ależ my mamy ramiona otwarte od XIII w. i gotowiśmy kajać się za nasze przeszłe i dzisiejsze przewinienia....

Destruktor

Dnia 05.02.2018 12:19

Od ponad dwóch lat mamy w SDP kilkoro posłów. Możemy być dumni....

Taniec chocholi

Dnia 31.01.2018 09:07

Już sam tytuł wypowiedzi (całostronicowej, z postscriptum, że pełna wersja – o zgrozo! - wywiadu w Internecie) ministra zdrowia, profesora Łukasza Szumowskiego „Chcę postawić na dialog” („Rzeczpospolita” 22 stycznia  20127 r.) – zniechęca i do ministra, i do ministerstwa. ....

Kasandra dla ubogich

Dnia 29.01.2018 07:48

Po utożsamieniu sarmatyzmu z…  ksenofobią, o czym tu niedawno wspominałem,  Jerzy Surdykowski wziął na warsztat konserwatyzm: „Nędza konserwatystów” („Rzeczpospolita” 28 listopada 2017 r.). Zrazu ocenia to pojęcie pozytywnie,: m....

Przekleństwo lewicy

Dnia 07.12.2017 14:10

Mędrzec lewicowy, chyba również liberalny, Jerzy Surdykowski, kpi w „Rzeczpospolitej” (28 listopada br.) z konserwatystów: „w szacownym konserwatywnym przebraniu ukrywają się bezbarwni oportuniści albo – jeszcze gorzej - polityczni szalbierze”; to epitet łagodny natomiast pod koniec tego krótkiego felietonu pt. „Nędza konserwatystów&r.....

Niszczenie dziennikarstwa w TVP1

Dnia 06.12.2017 12:10

Od kilku miesięcy, może nawet od zarania „dobrej zmiany”, zrażają mnie do siebie „Wiadomości” TVP1. Chociaż dumnie demonstruję przy każdej okazji mój konserwatyzm, to jednak w tej staroświeckości stawiam sobie ograniczenia, albowiem, napiszę nieskromnie, zdaje mi się, że dostrzegam pewne granice atencji do dawnych porządków cywilizacyjnych, na przykład do utrzymywania ładu państwowego za pomocą manipulacji: zaspokajaniu głównie dwu podstawowych potrz....

Polska jeszcze nie skarlała

Dnia 25.11.2017 00:06

Liberałowie lewicowi, głównie prominenci Unii Europejskiej, zarzucają, iż w naszym Marszowi Niepodległości uczestniczyli „neofaszyści”, „ksenofoby” i „neonaziści”. Ta ostania inkryminacja jest tak niedorzeczna, że zatraca intencjonalną funkcję obelgi, natomiast budzi pogardę do jej wyrazicieli, dowodzi bowiem niskości ich poziomu kultury moralnej i predys....

Promocja z despektem

Dnia 06.10.2017 18:13

Powiedziałbym, że wydawnictwo Editions Spotkania, którego dyrektorem jest nasz kolega Piotr Jegliński, trzyma rękę na pulsie III Rzeczypospolitej – zanim minie kilka miesięcy od powstania nowej konfiguracji politycznej (a w polityce wrze od ponad dwóch lat), już z jego oficyny trafia na rynek książka publicystyczna komentująca nowe układy. ....

„Szatan pychy i samolubstwa…”

Dnia 26.09.2017 21:34

Chociaż maj już dawno minął, to jednak 25 września br. w siedzibie Zarządu Głównego SDP zorganizowano debatę „Przewrót majowy: sukces czy porażka?” Określoną w oficjalnym zawiadomieniu „jako jeden z działań projektu «Maj na Foksal» - dziennikarze  dla Warszawy” (to nie jest napisane po dziennikarsku) młodzieży szkolnej z prof. prof. Marianem M.....

12345678910 >>