‘Stało się i co dalej?' - zapytuje Marek Palczewski w swoim tekście, komentującym uchylenie przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzji o nałożeniu kary na TVN. Widać, że w sprawie mediów i ich demokratycznej kontroli nastąpił pat – KRRiT pokazała swoją siłę czyli wynikającą z konstytucji i prawa możliwość ukarania nadawcy, po czym wycofała się z....

W natłoku codziennych informacji i opinii staram się odnajdywać te, które w jakiś sposób mniej czy bardziej odbiegają od oficjalnych tzw. ‘dużych’ narracji....

W trwającej debacie nad zasadnością działań KRRiT wobec TVN podnoszony jest temat prawa do wolności słowa i wypowiedzi, podczas gdy nie wspomina się o prawie obywateli do rzetelnej informacji oraz odpowiedzialności mediów za przekazywane treści - czyli o tzw. interesie publicznym....

W ramach przeglądania prasy oraz innych mediów bardzo lubię wyłuskiwać drobne zdania opisujące te fakty i konstatacje, które pokazują faktyczny stan rzeczywistości, zamiast ideologii deklarowanej przez autorów tekstów czy też domniemaną głównej ‘linii propagandowo-ideowej’ danej redakcji. Jednym z najnowszych przykładów tego może być tekst &ls....

Pani Irena Lasota w tekście ‘Żydów można na razie odłożyć do lamusa’ z dn. 15....

Koniec roku to czas podsumowań i refleksji. Nieoczekiwanie zebrało mi się na wspomnienia....

Spokojna, budząca zaufanie i merytoryczna Premier Beata Szydło, po obronionym przez sejmową większość wotum nieufności, odeszła ze swojego stanowiska z tarczą – nie pod przymusem opozycji, ale z powodu autonomicznej decyzji własnego zaplecza politycznego, czyli PiS i koalicji Zjednoczonej Prawicy. Być może głównym problemem nowo zaprzysiężonego Premiera Mateusza Morawieckiego będzie s....

Kapitalizm albo wolny rynek

Dnia 30.11.2017 21:55

  ‘Wolność! Ale jaka?’ - zapytuje Krzysztof Wołodźko w tekście ‘Wolność ultraliberałów – tym Polacy się nie najedzą’ w „Gazecie Polskiej Codziennie" z dn. 29....

Redaktor Bogusław Chrabota przekonuje nas w tekście pt. 'Polska, czyli historia pewnego gamonia’ w weekendowym ‘Plus-Mius’ - ‘Rzeczpospolita’, że wcale nie jest z Polską jeszcze tak źle: ‘Przywódcy opozycji nie siedzą – jak liderzy katalońskiego separatyzmu – w więzieniach....

Co zrobić z Pałacem Kultury?

Dnia 27.11.2017 22:28

Trwająca obecnie dyskusja wokół Pałacu Kultury – a raczej kolejna jej odsłona - koncentruje się na historii oraz symbolicznej wymowie Pałacu Kultury, symbolu komunizmu oraz symboli dominacji Rosji Sowieckiej nad naszym krajem. Leopold Tyrmand, jeden z moich ulubionych autorów polskich XX wieku, tak pisał w swoim ‘Dzienniku 1954’ o Pałacu Kultury i różnych na....

12345678910 >>