Władze SDP kadencji 2014-2017

 

Krzysztof Skowroński - prezes

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ CV KRZYSZTOFA SKOWROŃSKIEGO

Zarząd Główny

1. Piotr Legutko - wiceprezes

2. Marcin Wolski - wiceprezes

3. Stefan Truszczyński - sekretarz generalny

4. Jadwiga Chmielowska - skarbnik

5. Teresa Bochwic 

W związku z objęciem przez panią Teresę Bochwic funkcji zastępcy przewodniczącego KRRiT uprzejmie informujemy, że w/w została zawieszona z mocy prawa w pełnieniu funkcji członka ZG SDP na czas kadencji w KRRiT.

6. Jolanta Hajdasz

7. Józef Matusz

8. Wojciech Reszczyński

9. Zbigniew Rytel

10. Andrzej Stawiarski

11. Waldemar Wiśniewski

12.  Tadeusz Woźniak

 

 

Prezesi honorowi SDP

Stefan Bratkowski

Krystyna Mokrosińska

 

Komisja Rewizyjna
 

Halina Żwirska                -  przewodnicząca

Janusz Wikowski            - wiceprzewodniczący

 Wanda Nadobnik           -  sekretarz

Adam Socha                    -  członek

 Zbigniew Zawada           -  członek

 

 

Naczelny Sąd Dziennikarski
 

Wiesław Johann (Warszawa) - przewodniczący

Andrzej Radomiński (Warszawa) - wiceprzewodniczący

Piotr Górski (Poznań) - sekretarz

Maria Giedz (Gdańsk)

Roman Graczyk (Kraków)

Eugeniusz Jarosik (Poznań)

Andrzej Klimczak (Rzeszów)

Grzegorz Mika (Katowice)

Elżbieta Węcławska-Sauk (Łódź)

 

 

Komisja Interwencyjnej SDP
 

Ireneusz St. Bruski (Olsztyn) – przewodniczący

Witold Gadowski (Kraków) – wiceprzewodniczący

Anna Fastnacht-Stupnicka (Wrocław) – sekretarz

Monika Kacprzak (Bydgoszcz) - członek

Wojciech Pokora (Lublin) – członek

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Tomasz Szymborski (Katowice)

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl