SPRAWOZDANIE
ze zbiórki publicznej prowadzonej na mocy decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 59/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku prowadzonej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  z siedzibą w Warszawie

1.     Wpływy z tytułu prowadzenia zbiórki publicznej: 28.848,12 zł.

W tym:
- dowolne wpłaty na wydzielone konto bankowe: 28.847,94 zł.
- odsetki bankowe: 0,18 zł

2.    Rozchody z konta zbiórki: 25.637 zł

Zebrane środki przekazano dziennikarzom na pomoc prawną na postawie przedstawionych przez nich dokumentów, potwierdzających faktycznie poniesione koszty, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na zbiórkę publiczną. Sfinansowana została pomoc prawna  - koszty doradztwa prawnego oraz reprezentacji sądowej - dla  dziennikarzy "Do Rzeczy": Cezarego Gmyza i Pawła Lisickiego. Dziennikarz Tomasz Wróblewski nie przedstawił żadnego dokumentu finansowego, w związku z tym nie otrzymał zwrotu kosztów.

3.    Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej:

a.)    256,50 zł wydatkowano na opłaty bankowe.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostało na koncie 2.954,62 zł. Środki te zostaną zużytkowane na ten sam cel w terminie 3 miesięcy.

 

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl