Rozmowa dnia - 21 marca

Dnia 02.06.2011 23:39

Rozmowa z Leszkiem Ciechońskim o warsztacie reportera telewizyjnego, pasji filmowca i o tym, co się nie udało, rozmawia Marek Palczewski. ....

Rozmowa dnia - 18 marca

Dnia 02.06.2011 23:38

Z Mirosławem Kulisiem o strategii sprzedaży, specyfice „Angory”, internecie i chłamie informacyjnym rozmawia Marek Palczewski

Rozmowa dnia - 17 marca

Dnia 02.06.2011 23:38

Z Mirosławem Usidusem o nieustannym dążeniu polityków do kontrolowania Internetu, rozmawia Błażej Torański. ....

Rozmowa dnia - 16 marca

Dnia 02.06.2011 23:38

Z Maciejem Kurzajewskim o sporcie, rozrywce i spełnieniu zawodowym rozmawia Paweł Luty. ....

Rozmowa dnia - 14 marca

Dnia 02.06.2011 23:38

Z Piotrem Śmiłowiczem o wywiadach z politykami, technikach dziennikarskich i Donaldzie Tusku rozmawia Marek Palczewski. ....

Rozmowa dnia - 11 marca

Dnia 02.06.2011 23:37

Z prof. Wiktorem Osiatyńskim o czwartej władzy, prawach człowieka i prawach dziennikarzy rozmawia Paweł Luty

Rozmowa dnia - 11 marca

Dnia 02.06.2011 23:37

Z Januszem Miliszkiewiczem o fałszywej „Zjawie” Starowieyskiego, niechlujstwie ekspertów i próbie zadeptania dziennikarza rozmawia Błażej Torański. ....

Rozmowa dnia - 10 marca

Dnia 02.06.2011 23:37

Z Wojciechem Reszczyńskim o udawaniu niezależności i obiektywizmu, o deklarowaniu poglądów przez dziennikarzy i o tych, którzy nosili broń krótką, a pracują nadal w mediach, rozmawia Błażej Torański. ....

Rozmowa dnia - 9 marca

Dnia 02.06.2011 23:36

Z Krystyną Mokrosińską o ankiecie SDP, pracy dziennikarza i kondycji środowiska dziennikarskiego rozmawia Paweł Luty. ....

Rozmowa dnia - 7 marca

Dnia 02.06.2011 23:36

Z Igorem Janke o prawicowości w mediach, liście do ministra i klasie politycznej rozmawia Marek Palczewski. ....

<< Poprzednia strona77787980818283848586 >>