Home / Praca  / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Prasowym

Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi audycji

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/BPr/114/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie projektów i nadzorowanie realizacji produkcji informacyjnych i edukacyjnych w tym audiowizualnych materiałów instruktażowych dla wnioskodawców;
 • Przygotowywanie założeń do produkcji audycji telewizyjnych, radiowych, a także realizowanych w Internecie form komunikacji z beneficjentami ARiMR;
 • Pośredniczenie w procesie ubiegania się o refundację kosztów poniesionych przez Agencję na audycje w ramach Pomocy technicznej PROW;
 • Monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań z realizacji zawartych umów na programy;
 • Pośredniczenie w procesie rozliczeń finansowych działań w mediach;
 • Realizowanie działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe: dziennikarskie lub inne humanistyczne;
 • Udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy;
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań promocyjnych lub komunikacyjnych lub marketingowych lub PR;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:

 • Komunikatywność, rzetelność;
 • tzw. lekkie pióro.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 września 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/BPr/114/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/BPr/114/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/BPr/114/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close