Home / Praca  / Krajowa Izba Gospodarcza – Specjalista /ka

Krajowa Izba Gospodarcza – Specjalista /ka

Krajowa Izba Gospodarcza to największa niezależna organizacja biznesu w Polsce, która w 2020 roku obchodzi 30-lecie swojej działalności. KIG podejmuje działania na rzecz przedsiębiorców: reprezentuje ich interesy w relacjach z rządem, lokalnymi organami administracji państwowej, a także opiniuje projekty nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego. KIG zabiera głos we wszystkich ważniejszych dyskusjach dotyczących kształtu polskiej gospodarki. Dba również o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej: jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Krajowa Izba Gospodarcza opiera się w swoich działaniach na zorganizowanych regionalnych i branżowych środowiskach gospodarczych z całego kraju.

Starszy Specjalista/ Starsza Specjalistka (ds. programowych i komunikacji)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

1.Obsługa komunikacyjna KIG

 • Tworzenie strategii komunikacji działań, wydarzeń i innych aktywności KIG w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin),
 • Koordynacja komunikacji działań poszczególnych biur KIG (zbieranie informacji o działaniach do komunikowania, prowadzenie kalendarza działań komunikacyjnych),
 • Bieżące prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (tworzenie treści komunikatów, współpraca z grafikiem, współpraca z redaktorem strony internetowej, publikowanie treści, odpowiadanie na komentarze użytkowników),
 • Tworzenie lub redagowanie innych treści w zależności od potrzeb KIG: informacje prasowe, informacje na stronę internetową, zaproszenia, materiały informacyjno-promocyjne, relacje z wydarzeń, oferty sponsorskie itp.,
 • Redagowanie treści na stronę internetową pod kątem poprawności językowej oraz wymogów pozycjonowania,
 • Stworzenie koncepcji newslettera, informującego regularnie o działaniach KIG,
 • Redagowanie newslettera i koordynacja wysyłki.

 2.Prace koncepcyjno-programowe i promocja wydarzeń Biura Komunikacji

 • Udział w pracach merytorycznych biura: tworzenie koncepcji programowych wydarzeń, zapraszanie gości, tworzenie materiałów tekstowych dotyczących wydarzeń,
 • Tworzenie i realizowanie strategii komunikacji wydarzeń, organizowanych przez KIG: copywriting, współpraca z grafikiem przy tworzeniu identyfikacji wizualnej i grafik, tworzenie harmonogramu komunikacji i mediaplanu, prowadzenie działań reklamowych w mediach społecznościowych,
 • Współorganizowanie wydarzeń KIG (budżet, logistyka, przeprowadzenie wydarzenia),
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych, dotyczących komunikacji i promocji działań KIG oraz zewnętrznych – ze sponsorami, partnerami merytorycznymi, podwykonawcami itp.,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z partnerami merytorycznymi i sponsorami,
 • Udział w pracach biura, związanych z pozyskiwaniem nowych projektów – udział w tworzeniu ofert, wniosków itp.

Wymagania:

 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym min. 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku, związanym z tworzeniem i wdrażaniem strategii komunikacji oraz tworzeniem tekstów,
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne,
 • Biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook),
 • Znajomość narzędzi do publikacji treści: Facebook, Linkedin, Twitter; WordPress; Lethe; znajomość narzędzi reklamowych Facebook, Linkedin,
 • Umiejętność tworzenia różnego rodzaju tekstów użytkowych, przede wszystkim o charakterze informacyjnym i promocyjnym – umiejętność precyzyjnego formułowania myśli, poprawność językowa, znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z partnerami wewnątrz organizacji oraz partnerami zewnętrznymi,
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • Duża wiedza ogólna z zakresu gospodarki, polityki, spraw społecznych; śledzenie bieżących wydarzeń publicznych, zainteresowanie nowymi trendami w gospodarce, polityce, społeczeństwie,
 • Biegła znajomość języka angielskiego (min. C1).

Mile widziane:

 • Znajomość języka rosyjskiego lub innego języka obcego,
 • Umiejętność obsługi programów graficznych.

W zamian oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Pracę w renomowanej organizacji i realne perspektywy rozwoju,
 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • Możliwość inicjowania projektów i konferencji nt. bieżących trendów i innych ważnych zagadnień prawno-gospodarczych.
CV należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
Uprzejmie prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dla procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestniczenie Pani/Pana w procesie rekrutacji na w/w stanowisko.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close