Home / Praca  / MUNICIPIUM SA – Redaktor

MUNICIPIUM SA – Redaktor

Czołowy polski wydawca pism i kalendarzy oraz organizator szkoleń i konferencji dla samorządów w związku z dalszym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Redaktor prowadzący miesięcznik
dotyczący zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Zarządzanie procesem wydawniczym miesięcznika, koordynowanie procesu wydawniczego miesięcznika w porozumieniu z redaktorem naczelnym, a w szczególności:

 • planowanie zawartości merytorycznej i graficznej pisma,
 • pozyskiwanie autorów, uzgadnianie tematów tekstów i ich zamawianie,
 • redagowanie i korekta nadesłanych tekstów, a także zatwierdzanie ich do druku,
 • ustalanie harmonogramu wydawniczego i nadzór nad jego przestrzeganiem,
 • wybór i zatwierdzanie do druku fotografii oraz zatwierdzanie do druku złożonych kolumn miesięcznika (we współpracy z działem DTP i sekretarzem redakcji),
 • współpraca z działami reklamy, konferencji, szkoleń, marketingu i DTP,
 • reprezentowanie pisma na zewnątrz, w tym udział w konferencjach branżowych oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi,
 • śledzenie zmian zachodzących w środowiskach wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości oraz monitorowanie działań konkurencji,
 • prowadzenie i uaktualnianie planu wydawniczego,
 • śledzenie bieżących zmian legislacyjnych pod kątem wydarzeń istotnych dla pisma,
 • przygotowywanie publikacji własnych związanych z tematyką miesięcznika,
 • współpraca z działem marketingu w zakresie pozyskiwania prenumeraty czasopisma,
 • inne bieżące prace powierzone przez redaktora naczelnego lub zarząd wydawnictwa.

Preferowane wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi, co najmniej podstawowa znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi, umiejętność pisania i redagowania tekstów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (z imieniem i nazwiskiem w tytule wiadomości) i listu motywacyjnego klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

                  Oferta ważna jeszcze 29 dni (do 27.06.2019)
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MUNICIPIUM SA, jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@municipium.com.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close