Home / Praca  / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Specjalista

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Specjalista

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów – od koncepcji po komercjalizację.

 

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Zadania administracyjne ekosystemu stron internetowych PARP:

 • współtworzenie oraz realizacja koncepcji rozwoju ekosystemu stron internetowych PARP;
 • współpraca przy zarządzaniu architekturą informacji ekosystemu stron internetowych PARP;
 • aktualizacja istniejących treści ekosystemu stron internetowych PARP;
 • nadzór nad zachowywaniem spójności merytorycznej i graficznej (zapewnienie zgodności z zasadami wizualizacji określonymi księgą wizualizacji);
 • przygotowywanie i opracowywanie redakcyjne materiałów na strony internetowe;
 • udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych PARP, w tym prezentacji i innych publikacji;
 • nadzór nad realizacją materiałów multimedialnych w tym transmisji internetowych PARP, przygotowywanie materiałów video promujących działania realizowane przez PARP oraz prowadzenie kanałów PARP w serwisie filmowym YouTube.com.

Uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zamawiania usług zewnętrznych dla sekcji realizującej obecność PARP w internecie.

 

Oczekiwania (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami – minimum 3 lata;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami w tym: określania zakresu projektu i jego celu biznesowego (umiejętności analityczne)/ harmonogramowania/ kosztorysowanie projektu;
 • poziom znajomości języka obcego: język angielski w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym korzystanie z dokumentacji systemów informatycznych/audiowideo;
 • umiejętność biegłej obsługi programów biurowych MS Office;
 • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych;
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy i terminowość.

 

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania lub wdrażania stron internetowych lub promocji w Internecie – min. 2 lata;
 • wiedza z zakresu procesu wytwarzania oprogramowania w tym: tworzenia dokumentacji projektowej oraz tworzenie scenariuszy testowych / tworzenia makiet funkcjonalności serwisów internetowych, oraz z zakresu użyteczności stron internetowych / znajomość zagadnień związanych z WAI w odniesieniu do wymagań stawianych systemom teleinformatycznym prowadzonych przez podmioty publiczne;
 • znajomość metodologii Prince2 (potwierdzone certyfikatem);
 • znajomość programów makietowania stron internetowych;
 • znajomość programów harmonogramowania projektów.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura

 

Aplikuj

 

 

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

 

Termin zgłoszeń: do  27 czerwca 2019 r.

 

Inne informacje:

Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji).

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close