Home / Praca  / UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Uczelnia Wyższa Publiczna Artystyczna. W Uczelni studiuje ponad 1000 studentów. Uczelnia zatrudnia ponad 550 pracowników dydaktycznych oraz poza dydaktycznych.

Główny Specjalista ds. promocji

Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • Opracowywanie Uczelnianej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Budowanie wizerunku Uniwersytetu, w tym koordynacja działań dotyczących promocji
  i budowania wizerunku realizowane przez inne jednostki organizacyjne.
 • Nawiązywanie współpracy i długofalowe relacje z partnerami Uniwersytetu.
 • Pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami muzycznymi, instytucjami i ośrodkami kultury przy realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych.
 • Promowanie wydawnictw uczelnianych.
 • Stały monitoring mediów drukowanych i elektronicznych oraz archiwizacja materiałów publikowanych o Uniwersytecie.
 • Przetwarzanie i dostarczanie informacji poprzez:
  • budowanie i obsługę narzędzi SIW (System Identyfikacji Wizualnej),
  • zarządzanie stroną internetową,
  • zarządzanie kontami Uniwersytetu w portalach społecznościowych,
  • przygotowywanie narzędzi promocyjnych (plakaty, ulotki, gadżety).
 • Koordynacja organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
 • Znajomość branży muzycznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się
  w mowie i piśmie.
 • Znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Atrakcyjną i pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Administrator danych informuje, że: 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl. 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem. 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia . 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa). 6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku ………………………………………….

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close