Home / Praca  / ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH – Sekretarz Redakcji

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH – Sekretarz Redakcji

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP – Sekretarz Redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie obowiązków Sekretarza Redakcji portalu internetowego www.wartowiedziec.pl, w tym m.in.:
  • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego Dziennika Warto Wiedzieć,
  • wyszukiwanie autorów opracowań specjalistycznych i autorskich zamieszczanych w Dzienniku Warto Wiedzieć,
  • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych,
  • przeprowadzanie wywiadów o tematyce samorządowej,
  • dobór zdjęć do artykułów,
  • współpraca w przygotowaniu i prowadzenie projektu wydawniczego specjalnych numerów (drukowanych) Dziennika Warto Wiedzieć,
  • obsługa patronatów Dziennika Warto Wiedzieć,
 • współredagowanie innych stron informacyjnych prowadzonych przez ZPP,
 • prowadzenie wywiadów telewizyjnych na potrzeby Telewizyjnego Portalu Szkoleniowo-Edukacyjnego (http://tv.zpp.pl),
 • obsługa social media Dziennika Warto Wiedzieć oraz Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie konferencji prasowych i współpraca z mediami,
 • obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez ZPP,
 • udział w posiedzeniach i przygotowywanie relacji z: prac zespołów i sesji plenarnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencji, forów i innych wydarzeń,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach, forach organizowanych przez ZPP,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z działalności ZPP oraz publikacji wydawanych przez Związek,
 • przygotowywanie publikacji dotyczących tematyki samorządowej.

Kluczowe wymagania:

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • wykształcenie wyższe – dziennikarskie, PR, marketing, prawnicze lub ekonomiczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza) w pracy dziennikarskiej,
 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym w zakresie procesu wydawniczego,
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • znajomość środowiska samorządowego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego,
 • zaawansowana znajomość MS Word,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych (w tym własnych) lub/i bloga,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • przesłanie 3 przykładowych własnych tekstów.

Kwestionariusz osobowy dostępny jest pod adresem:

https://zpp.pl/artykul/1504-nabor-na-stanowisko-specjalista-w-dziale-wspolpracy-informacji-analiz-i-programow-biura-zpp-sekretarz-redakcji-dziennika-warto-wiedziec

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą funkcji “APLIKUJ” lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 1/19”

w terminie do 17 lipca br. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close