Home / Zostań członkiem SDP

Jak wstąpić do SDP?

Do czego upoważnia legitymacja SDP?

– do wejścia do Sejmu RP

– do bezpłatnego korzystania z usług medycznych w ambulatorium na ul. Foksal

– do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym

poza tym:

– ułatwia zbieranie materiałów prasowych

– daje prawo bezpłatnego wstępu do większości muzeów w Europie

– zezwala na uczestniczenie w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

– zobowiązuje do przestrzegania statutu i regularnego opłacania składek

Kto może wstąpić do SDP?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia – określa statut SDP, r. III. Osoba będąca dziennikarzem publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem – emerytem lub rencistą. Również osoba legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Jak wygląda procedura przyjęcia do SDP?

Kandydat, mający co najmniej dwuletni staż w dziennikarstwie, wypełnia druk ankiety, na której rekomenduje go członek naszego stowarzyszenia; do deklaracji należy dołączyć wycinki prasowe z publikacjami bądź taśmy, a także fotografię.

Wszystkie te materiały należy złożyć w sekretariacie oddziału SDP, właściwego dla miejsca zamieszkania dziennikarza ubiegajacego się o członkostwo. Komisja Członkowska, która je rozpatruje i kwalifikuje, zbiera się okresowo, w zależności od ilości zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni. Po wyrażeniu przez komisję pozytywnej opinii – wniosek o przyjęcie dziennikarza na członka SDP zatwierdza zarząd oddziału

Ile wynosi miesięczna składka?

6 zł od pracujących, 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów studiów dziennych. Dodatkowo uiszcza się jednorazowe opłaty 5 zł (na rzecz IFJ) i 10 zł (wyrobienie legitymacji). Uwaga: opłaty pobiera się z góry za ważność legitymacji przez kolejne miesiące do końca roku.

 

KLIKNIJ TU I POBIERZ FORMULARZ DEKLARACJI

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close