O SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji w roku 1956 i w latach 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z zapisem w statucie, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo – zawodowym zrzeszeniem dziennikarzy, o celach niezarobkowych. Obecnie liczy ponad 2700 członków. Posiada 16 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. W niektórych redakcjach istnieją koła SDP.

Podstawowe cele statutowe SDP to dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w różnych formach, m.in. organizuje konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymuje kontakty z zagranicą (SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ w Brukseli).

JAK WSTĄPIĆ DO SDP

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

LOGO SDP POBIERZ TUTAJ

 

KSIĘGA ZNAKU POBIERZ TUTAJ