Porady prawne

Szanowni Państwo,

Jako doradca ds. prawnych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich mam przyjemność służyć Państwu wsparciem prawnym.

Specjalizuję się głównie w prawie pracy, prawie prasowym i prawie cywilnym. Posiadam 20 – letnią praktykę zawodową w tym zakresie.

Konsultacje prawne w SDP są nieodpłatne i obejmują doradztwo dla dziennikarzy w indywidualnych sprawach zawodowych dotyczących:

 • prawa pracy i prawa cywilnego,
 • prawa prasowego,
 • ubezpieczeń społecznych (przede wszystkim w kwestii emerytur dziennikarskich),
 • prawa autorskiego,
 • postępowań sądowych związanych z w/w działami prawa (w tym również z zakresu prawa karnego).

Wsparcie prawne jest dostępne także dla dziennikarzy niezrzeszonych w SDP. Nie prowadzimy natomiast doradztwa na rzecz instytucji.

Z należnym szacunkiem

Michał Ł. Jaszewski

doradca ds. prawnych

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected] . Porady prawne udzielane są w formie e-mailowej.

W celu umówienia się na bezpośrednie spotkanie z prawnikiem w Domu Dziennikarza (ul. Foksal 3/5, II piętro), prosimy najpierw skontaktować się  za pośrednictwem e-maila.

Klauzula informacyjna
dla osób korzystających z pomocy prawnej świadczonej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:
 • listownie na ww. adres korespondencyjny,
 • pod nr tel.: 22 827 87 20 lub 500 242 770,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] .
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielenia wsparcia prawnego oraz obsługi korespondencji (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy (ust. 2 pkt 1), przedłużony odpowiednio o okres wynikający z ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz z realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.