Kontakt

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

Biuro Zarządu Głównego SDP

Sekretariat

poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 16.00

tel. 22 827 87 20, 500 242 770

e-mail: [email protected]

NIP: 525-10-65-229

REGON: 002001050

wpis do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000110216

Konto Zarządu Głównego SDP:

PKO Bank Polski SA

03 1020 1097 0000 7602 0118 6535

do przelewów zagranicznych – SWIFT: BPKO PL PW, IBAN: PL

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP 

tel. 607 270 507

22 827 58 96

e-mail: [email protected]

cmwp.sdp.pl

Centrum Prasowe Foksal

ul. Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel.  531 778 868

e-mail: [email protected]

cpf.pl

Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym

ul. Małachowskiego 17

24-120 Kazimierz Dolny

tel. recepcji: 81 881 01 62

e-mail: [email protected]

domdziennikarza.com

Portal www.sdp.pl

 

Redaktor naczelny:

Hubert Bekrycht:  [email protected]

Redaktor:

Jacek Karolonek: [email protected]

 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do publikacji.