Apel wydawców do rządu o wsparcie prasy lokalnej

List z prośbą o wsparcie prasy lokalnej w trudnej rzeczywistości wywołanej pandemią koronawirusa wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra kultury Piotra Glińskiego i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej i Izba Wydawców Prasy.

 

„Akcja „pozostań w domu” i systematycznie wprowadzane zakazy i ograniczenia przekładają się w sposób oczywisty na spadek sprzedaży czasopism i na przychody wydawnictw. Szczególnie dotkliwe jest to, że – jak wynika z zebranych przez nasze organizacje informacji – ze względu na ograniczenie funkcjonowania wielu przedsiębiorstw z dnia na dzień odwołano także zlecenia ogłoszeń i reklam publikowanych przez lokalne firmy w prasie i na stronach internetowych tygodników lokalnych,. Spadek przychodów reklamowych wynosi czasem do niemal 80%! Wydawcy nie mają obecnie środków na wypłatę pensji, a  dziennikarze zatrudnieni na kontraktach utracili swoje źródła dochodów” – czytamy w liście podpisanym przez Ryszarda Pajurę, prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Piotra Piotrowicza, prezesa Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, i Bogusława Chrabotę, prezesa Izby Wydawców Prasy.

 

Autorzy pisma zaproponowali kilka rozwiązań, które mogą poprawić sytuację wydawców: wsparcie prasy lokalnej poprzez publikację płatnych rządowych ogłoszeń i komunikatów do ludności; co najmniej sześciomiesięczne zwolnienie wydawców z zapłaty ZUS, pod warunkiem wykazania wypłaty wynagrodzeń dla pracowników; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla sprzedaży prasy lokalnej; wypłata przez okres 6 miesięcy nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa środków na bieżące pokrycie czynszów, rachunków za prąd, gaz itp.; nieoprocentowana pięcioletnia pożyczka w wysokości przychodu ze sprzedaży za ostatnie sześć miesięcy, pod warunkiem utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

 

opr. jka