Fot. Wikipedia

Marcin Meller nie będzie prowadził „Drugiego śniadania mistrzów” w TVN24

Marcin Meller postanowił zawiesić współpracę z TVN24. 19 listopada po raz ostatni poprowadzi sobotni program „Drugie śniadanie mistrzów”.

O swojej decyzji Meller poinformował na Facebooku.

„Cytując klasyka: wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Po blisko czternastu latach zarwanych weekendów czas powiedzieć stop” – napisał dziennikarz.

Dodał: „łezka kręci się w oku, ale już nie daję rady, po prostu. Czas ucieka, wieczność nie czeka, starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy.” Zastrzegł jednak, że nie mówi „żegnajcie”, a tylko „do widzenia”.

„Zawieszam współpracę z tvn24 w przyjaznej atmosferze, więc kto wie co przyniesie przyszłość” – podkreślił Marcin Meller.

Program „Drugie śniadanie mistrzów” na antenie TVN24 prowadził od 24 stycznia 2009 roku.

opr. jka, źródło: Facebook/Drugie śniadanie mistrzów

Nowy program w Polsat News. Prowadzącym Łukasz Jankowski z Radia Wnet

Na antenie Polsat News, w niedzielę 18 września zadebiutował program „Nowy Tydzień” . Audycja porusza tematy, którymi w najbliższych dniach będzie żyła Polska.

„Niedziela jest takim dniem, w którym stacje informacyjne podsumowują miniony tydzień. My w niedzielny wieczór otwieramy dyskusję o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości niejako wyprzedzając wydarzenia. Oferujemy widzom informacje, publicystykę, felietony i komentarz zaproszonych gości” – tłumaczy na portalu polsatnews.pl Dorota Gawryluk, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.

Gospodarzem „Nowego Tygodnia”, nadawanego w niedzielę o godz. 21, został Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet. Jego gośćmi będą eksperci, politycy i osobowości medialne, którzy omówią nadchodzące wydarzenia ze sceny polityczno-społecznej.

opr. jka, źródło: polsatnews.pl

Śp. bp Adam Lepa 1939 - 2022

Pogrzeb BP ADAMA LEPY, o którym papież powiedział: „odszedł pasterz, który pełnił posługę w miłości i cierpliwości”

„W miłości i cierpliwości” – to było motto duszpasterskie zmarłego 27 kwietnia 2022 r. biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej Adama Lepy. W opinii wielu naukowców i dziennikarzy bp Lepa był najlepszym medioznawcą wśród polskich hierarchów kościelnych.

W piątek 6 maja i w sobotę 7 maja w Łodzi obyły się uroczystości żałobne biskupa Adama Lepy.

Sobotniej mszy w archikatedrze, której przewodniczył pochodzący z Łodzi jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski. 

Arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki przeczytał podczas mszy żałobnej list od watykańskiego sekretarza stanu Pietro Parolina: „Odszedł pasterz, który pełnił posługę w myśl biskupiego zawołania +W miłości i cierpliwości+. Dziękuję Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią świętej pamięci biskupa Adama Lepy. Jestem wdzięczny za jego modlitwy, dobroć, pracę w Radzie Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu oraz Europejskim Komitecie Biskupów ds. Mediów i Synodzie Biskupów dla Europy, za posługę dydaktyczną, informacyjną na rzecz kandydatów do kapłaństwa” – przekazał – w swoim liście do uczestników pogrzebu bp Adama Lep – słowa papieża Franciszka kardynał Pietro Parolin.

 

 

„Jego Świątobliwość zawierza biskupa Adama Bożemu Miłosierdziu, wyprasza wstawiennictwo Świętego Józefa patrona archidiecezji łódzkiej i Świętej Faustyny patronki Łodzi” – podkreślił papieski sekretarz stanu w liście odczytanym przez metropolitę łódzkiego.

 

Spełniono ostatnie życzenie biskupa Lepy, aby pochowano go w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu św. Wojciecha.

Metopolita łódzki arcypiskup Grzegorz Ryś mówił po uroczystościach żałobnych, że spuścizną życia i pracy Adama Lepy nie pozostanie tylko pasja medioznawcza, bo biskup zajmował się m.in. ewangelizacją, duszpasterstwem młodzieży, studentów, twórców. „Zmarły biskup Adam miał zdecydowane, niektórzy mówili radykalne, poglądy. Przy tych zdecydowanych opiniach pełen był jednak szacunku do każdego człowieka” – podkreślił abp Ryś.

Marcin Przeciszewski – redaktor naczelny Katolickiej Agencii Informacyjnej, który przez wiele lat współpracował z bp Lepą, zaznaczył, że zmarły biskup nie był tylko teoretykiem mediów. „Interesował się naszą pracą, działanością szeregowych dziennikarzy, reporterów – wspominał Przeciszewski.

„Z naszych kontaków wynikały szczególne relacje – wzajemnie się od siebie uczyliśmy” – mówili łódzcy dziennikarze żegnający biskupa.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

O biskupie Adamie Lepie czytaj również TUTAJ

 

Fotografie: Hubert Bekrycht

 

Doczesną drogę biskupa Adama Lepy na stronie Archidiecezji Łódzkiej przypomniał jej rzecznik ksiądz Paweł Kłys:

Bp Adam Lepa, ur. 17 marca 1939 w Łodzi. Biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, biskup tytularny Regiany (Afryka).

Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy „Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców”, napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Kunowskiego.

Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1978-1981 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli pełnił w latach 1978-1982. Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej (Archidiecezjalnej, Metropolitalnej) był z krótką przerwą w latach 1978-2012. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów wszystkich kadencji. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986. Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987.

4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, prymas Polski, współkonsekratorami zaś Józef Rozwadowski, biskup senior łódzki, Władysław Ziółek biskup diecezji łódzkiej, oraz dwaj biskupi pomocniczy: Jan Wawrzyniec Kulik i Bohdan Bejze. Jego biskupim zawołaniem są słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości).

W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999.

W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel „Łódzkich Studiów Teologicznych” i pierwszy ich redaktor naczelny (w latach 1991-1993).

Autor 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

Od 1994 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w latach 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełnił następujące funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: przewodniczący Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był ponadto wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Z przyznanych wyróżnień: Honorowe Członkostwo Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Nagroda „Sursum Cor-da”, Nagroda im. Jana Pawła II, Medal o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medal „Pro Memoria”, Nagroda im. Juliana Kulentego, Honorowe Członkostwo Zakonu Bonifratrów, Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobroń.

27 maja 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

27 kwietnia 2022 r. ksiądz biskup Adam Lepa, ufając Bożej Opatrzności, zakończył swoje ziemskie życie.

tekst ze strony Archidecezji Łódzkiej

 

 

 

 

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, zgłoszenia do 30 stycznia

30 stycznia upływa termin składania zgłoszeń do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2022.

 

Jak informuje organizator, zgłaszane prace powinny wspierać integrację w ramach Unii Europejskiej. Tematy mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich. Jury szczególnie chętnie wyróżnia prace z odniesieniem do bieżących spraw kraju sąsiada. Także artykuły i audycje dotyczące trudnej polsko-niemieckiej historii mają szansę na nagrodę.

 

Jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej wyróżnia najlepsze prace, które otwarcie, rzetelnie i prawdziwie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze oraz społeczne, osiągnięcia nauki i kultury obu państw, przybliżać życie codzienne sąsiedniego kraju oraz wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej. Wysoko oceniane są także prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń po drugiej stronie granicy.

 

Prace do konkursu mogą zgłaszać dziennikarze i dziennikarki, nadawcy, wydawnictwa i redakcje w następujących kategoriach:

 

Prasa: artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie o maksymalnej długości do 25 000 znaków.

 

Radio i telewizja: Czas trwania programu radiowego lub telewizyjnego nie może przekroczyć 60 minut.

 

Multimedia: Zapoznanie się jurora ze wszystkimi częściami składowymi pracy nie może przekraczać 60 minut. W tej kategorii wyróżniane są prace pokazujące, w jaki sposób można realizować nowoczesne formaty, takie jak multimedialny storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio; (interaktywne) reportaże; pogłębione analizy; projekty dziennikarskie z użyciem danych; projekty medialne, które w innowacyjny sposób angażują szeroką publiczność (np. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych). Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie.

 

Dziennikarstwo na pograniczu” (nagroda finansowana przez Wolne Państwo Saksonia): honoruje materiały dziennikarzy i dziennikarek z sześciu regionów przygranicznych, które dokumentują codzienne problemy pogranicza dotykające mieszkańców po obu stronach granicy. Prace w tej kategorii powinny pochodzić z redakcji w jednym z sześciu regionów partnerskich – jednego z polskich województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego lub niemieckich krajów związkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie lub Wolne Państwo Saksonia.

 

Nagrody w kategorii Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia i „Dziennikarstwo na pograniczu” wynoszą 5 000 Euro.

 

Prace można składać przez internetowy system rejestracji: https://zgloszenia2022.dnimediow.org/wyslij-plik.html.

 

Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach, dokumenty zgłoszeniowe oraz inne sposoby zgłoszeń prac dostępne są na stronie Nagrody.

 

Źródło: FWPN

 

„Fakty” TVN na czele programów informacyjnych w grudniu

 „Fakty” nadawane w TVN i TVN24 BiS były w grudniu liderem wśród telewizyjnych serwisów informacyjnym.

 

Program ten gromadził przed ekranami średnio 2,90 mln widzów, w porównaniu do grudnia 2020 roku serwis stracił 6,32 proc. widzów  – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, podanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

 

Oglądalność drugiego w zestawieniu „Teleexpressu”, emitowanego w TVP1 i TVP Info, w ciągu roku zmalała o 10,53 proc., i w grudniu 2021 roku wyniosła 2,83 mln widzów. Trzecie miejsce zajęły „Wiadomości” TVP1 i TVP Info, które gromadziły przed ekranami 2,82 mln osób (spadek w ciągu roku o 6,54 proc.).

 

Pierwszą piątkę zamykają „Wydarzenia” Polsat, Polsat News i Wydarzenia24 z widownią na poziomie 1,93 mln osób (spadek 6,03 proc.) oraz „Panorama” TVP2 i TVP Info, której wynik zmniejszył się najbardziej w zestawieniu – o 13,26 proc. do 1,53 mln widzów.

 

opr. jka, źródło: Wirtualnemedia.pl

Portal Znadniemna.pl uznany przez Białoruś za „ekstremistyczny”

Portal Związku Polaków na Białorusi Znadniemna.pl został przez białoruskie Ministerstwo Informacji wpisany na listę materiałów ekstremistycznych. Udostępnianie jego treści jest teraz wykroczeniem, a  autorzy publikowanych tam materiałów mogą być ścigani jako ekstremiści.

 

Jak informuje telewizja Biełsat, decyzja w tej sprawie została wydana przez sąd w Brześciu 30 grudnia 2021 roku, a 4 stycznia 2022 roku ukazała się na stronie Ministerstwa Informacji. Wcześniej za „ekstremistyczne” uznane zostały prawie wszystkie niezależne od władz media na Białorusi.

 

„Głos Znad Niemna” – organ prasowy Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanej przez reżim Łukaszenki organizacji mniejszości polskiej – istnieje od 3 grudnia 1989 roku.

 

Prezes ZPB Andżelika Borys i członek zarządu, dziennikarz Andrzej Poczobut od marca 2021 roku przebywają w areszcie śledczym podejrzani o „rozpalanie wrogości na tle narodowym”  – jak białoruska prokuratura nazwała popularyzację wiedzy o polskim podziemiu antysowieckim na Grodzieńszczyźnie.  Pozostali czołowi działacze Związku Polaków na Białorusi i dziennikarze „Głosu Znad Niemna” zostali zmuszeni do emigracji z Białorusi. Obecnie przebywają w Polsce.

 

opr. jka, źródło: Bielsat.eu

 

Zmarła Monika Jaworska, szefowa wrocławskiego Radia RAM

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Monika Jaworska dziennikarka, prezenterka i szefowa Radia RAM – poinformowała na swojej stronie wrocławska rozgłośnia.

 

Z Radiem RAM związana była przez dwadzieścia lat, od chwili startu stacji.

 

„Czuła się szczęśliwa w radiu, na antenie, ale zawsze pamiętała, że mówi do konkretnych ludzi. Uczyła tego nas wszystkich. Odbierała telefony nawet w trakcie serwisu informacyjnego, na krótkiej wiadomości dźwiękowej, by nikt nie miał poczucia, że do studia nie da się dodzwonić” – napisali współpracownicy Moniki Jaworskiej we wspomnieniu opublikowanym na stronie radia.

 

opr. jka, źródło: Radio RAM

Mariusz Lodziński nowym naczelnym „Gazety Wyborczej Opole”

Mariusz Lodziński od początku nowego roku jest redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej Opole” Zastąpił na tym stanowisku Anitę Dmitruczuk, która dołączyła do działu redakcji lokalnych „Wyborczej”.

 

Lodziński z opolską redakcją „Gazety Wyborczej” jest związany od ponad 20 lat. Najpierw był współpracownikiem działu sportowego, później został jego szefem . Następnie stał na czele działu miejskiego i redagował lokalne wydania „Co Jest Grane 24″. Od 2014 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Wyborczej” w Opolu.

 

opr. jka, źródło: Agora

Katarzyna Zdanowicz prowadzącą „Wydarzenia” w Polsacie

Katarzyna Zdanowicz w Nowy Rok zadebiutowała jako prowadząca weekendowe wydania „Wydarzeń 18:50” emitowanych w Polsacie, Polsacie News i na kanale Wydarzenia24.

 

Dziennikarka przez ostatnie 9 lat pracowała w TVN24, gdzie prowadziła m.in. program „Polska i świat”. Wcześniej, w latach 2008 – 2012, związana już była z „Wydarzeniami” Polsatu i Polsat News. Współpracuje z tygodnikiem „Polityka”.

 

Katarzyna Zdanowicz jest autorką książki „Zawsze mówi, że wróci” opisującą historie kobiet, żon i partnerek himalaistów.

 

opr. jka, źródło: Polsatnews.pl

Robert Feluś nie jest już naczelnym „Wprost”

Zarząd PMPG Polskie Media postanowił zakończyć współpracę z Robertem Felusiem w charakterze redaktora naczelnego „Wprost”. Pracami redakcji pokieruje Michał Chabas, dyrektor zarządzający odpowiedzialny dotychczas za rozwój produktów mediowych PMPG.

 

„Zmierzamy w kierunku płaskiej, nowoczesnej struktury organizacyjnej z silnymi redaktorami prowadzącymi odpowiedzialnymi za rozwój powierzonego obszaru. Inspiracją są dla nas globalni liderzy rynku wydawnictw cyfrowych  – tak zmiany komentuje Katarzyna Gintrowska prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A., cytowana w komunikacie firmy.

 

Michał Chabas od październiku 2021 roku  pełni funkcję  dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za rozwój produktów mediowych „Wprost” i „Do Rzeczy”. Wcześniej odpowiadał między innymi za wyniki strony głównej, Sportowych Faktów, O2.pl i Wiadomości w Wirtualnej Polsce.

 

Robert Feluś redaktorem naczelnym „Wprost”, który ukazuje się obecnie tylko w wersji cyfrowej, został na początku 2021 roku. W swojej karierze zawodowej przez wiele lat związany był z „Faktem”, od 2014 do 2018 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego tego dziennika. Później pracował m.in. jako szef serwisu WP Sportowe Fakty.

 

opr. jka, źródło: PMPG Polskie Media SA