Centrum Nauki EXPERYMENT

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury.
Naszym głównym celem jest popularyzacja nauki, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Łączymy naukę i zabawę w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnej wystawie, a także poza nią.

Specjalista ds. PR i marketingu

Miejsce pracy: Gdynia

Główne obowiązki kandydata to promocja Centrum, programów i wydarzeń, działania public relations, reklama  i marketing, a także komunikacja wewnętrzna.

Główne obowiązki:

 • planowanie i realizacja kampanii dla wybranych programów i projektów
 • przygotowywanie komunikatów prasowych, materiałów informacyjnych i innych wydawnictw
 • ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi (graficy, drukarnie, firmy reklamowe)
 • tworzenie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów
 • organizacja wydarzeń, w tym konferencji prasowych
 • ewaluacja działań, w tym monitoring mediów
 • obsługa strony internetowej Centrum (redakcja informacji w języku polskim i angielskim, obsługa systemu newsletter)
 • obsługa mediów społecznościowych
 • tworzenie prezentacji na potrzeby Centrum, obsługa delegacji i wizyt studyjnych w Centrum

Wymiar etatu: pełen etat i równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy
do 12 godzin, praca w niektóre dni weekendowe. 

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu i PR, znajomość trendów w branży
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętność pisania tekstów informacyjnych dopasowanych do danego medium
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji
 • umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • rzetelność, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • zainteresowanie zagadnieniami edukacji nieformalnej oraz popularyzacją nauki
 • zamiłowanie do fotografii i umiejętność obsługi programów do obróbki zdjęć
 • znajomość języka rosyjskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny

Dokumenty można składać drogą pocztową, osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  – oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną (w tytule wiadomości prosimy podać „Oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu”) na adres https://www.pracuj.pl/aplikuj/specjalista-ds-pr-i-marketingu-gdynia,oferta,7414721, do dnia 20.03.2020 r.

Inne informacje:

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej
 • oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
 • za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do siedziby Centrum
Oferta ważna jeszcze 7 dni
do: 28 mar 2020