Komisja Polska Press: nie było mobbingu w redakcji „Kuriera Lubelskiego”

Komisja powołana przez Polska Press, wydawcę „Kuriera Lubelskiego”, stwierdziła, że w redakcji tej gazety nie miały miejsca przypadki mobbingu.

O rzekomym niewłaściwym traktowaniu niektórych pracowników przez p.o. redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego” Wojciecha Pokorę  napisał pod koniec lipca portal Onet. Powołana przez Polska Press komisja, której celem było wyjaśnienie tej sprawy, nie potwierdziła zarzutów. O wynikach jej prac poinformował w piątek, 16 września portal i.pl.

„Komisja zakończyła swoje działanie, a wyniki jej prac przedstawione zostały wszystkim stronom oraz zostały przez Strony przyjęte. Wnioskiem płynącym z postępowania wewnętrznego jest stwierdzenie, że w redakcji >Kuriera Lubelskiego< nie doszło do mobbingu” – czytamy w tekście podpisanym przez zarząd Polska Press Grupy.

Dodano, że „Zarząd Polska Press Grupy wystąpi do Wydawcy portalu Onet o sprostowanie nieprawdziwych informacji, a w przypadku odmowy podejmie przewidziane prawem kroki.”

opr.jka, źródło: i.pl