Komisja Statutowa kontynuuje poprawianie statutu SDP

W czwartek, 24 marca na kolejnym posiedzeniu zebrała się Komisja Statutowa. Obradowała w formule online.

Na czwartym już posiedzeniu członkowie komisji obradowali nad uwagami zgłoszonymi przez oddziały SDP. Rozpoczęto też analizowanie zapisów IV rozdziału statutu „Władze Stowarzyszenia.

Kolejne spotkanie Komisji Statutowej zaplanowano na 28 kwietnia, na godz. 14. Obrady również będą odbywały się zdalnie.

Skład Komisji Statutowej:

Krzysztof Skowroński, Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Witold Gadowski, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Sonia Kwaśny, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska, Jadwiga Chmielowska, Piotr Górski, Grzegorz Mika, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Natkański, Anna Pakuła-Sacharczuk, Jan Poniatowski,  Marek Rudnicki, Martyna Seroka, Ewa Starosta, Paweł Stauffer, Andrzej Stawiarski, Janusz Wikowski, Barbara Ziółkowska.