Konkurs na rysunek prasowy

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie ogłasza II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

 

Konkurs jest skierowany do rysowników publikujących swoje prace w mediach drukowanych i elektronicznych. Konkurs, którego tematyka jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp., obejmie prace opublikowane w 2019 roku.

 

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której został zamieszczony rysunek oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczonym rysunkiem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac i przesłać na adres: [email protected]. Termin nadsyłania prac do końca stycznia 2020 roku.

Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Finał konkursu odbędzie się 25 lutego 2020 roku podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, tel. 694 712 745, e-mail: [email protected].

zp

Patron Honorowy Konkursu: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

Partner Konkursu: Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury