Zmarł mąż Basi Mitkowskiej-Kowalskiej, kondolencje przyjaciół z SDP

W drugim dniu nowego 2022 roku zmarł Mirosław Kowalski, mąż Basi Mitkowskiej-Kowalskiej. Miał 67 lat.

 

Był działaczem opozycji solidarnościowej (Encyklopedia Solidarności zamieściła jego biogram), dziennikarzem i przede wszystkim – wydawcą.  Absolwent Politechniki Warszawskiej, związany z pismem studenckim ,,Politechnik”, pracował także w ,,Tygodniku Solidarność”. Od połowy lat 80. był  członkiem  Kolegium Redakcyjnego nielegalnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOW-a) i jednocześnie wydawca fantastyki w Wydawnictwie ISKRY. Od 1990 (po  zniesieniu cenzury) był  wydawcą  legalnej już NOW-ej, twórcą oraz szefem SuperNOWEJ,  wydawcą m.in. bestsellerowej polskiej fantastyki (Sapkowski).

 

Mirka, uczestnika  wycieczek naszego Klubu Akapit,  zapamiętaliśmy  jako  błyskotliwego rozmówcę i sympatycznego kolegę.  Basi składamy wyrazy szczerego współczucia. Jego śmierć to bardzo smutna wiadomość dla nas wszystkich.

 

Koleżanki, koledzy, przyjaciele z SDP

 

 

IV ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

 

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2021 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

 

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

 

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

 

Patron konkursu

 

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habilitowany z zakresu nauk przyrodniczych,  olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz.

 

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygodnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eulenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

 

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezydenta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

 

Zapiski ze stanu wojennego – premiera książki Zenona Złakowskiego

 W Olsztynie ukazała się najnowsza książka Zenona Złakowskiego „Mój stan wojenny”. Publikacja zawiera osobiste wspomnienia dziennikarza i pisarza z lat 80. ubiegłego wieku, rysunki olsztyńskiego karykaturzysty Aleksandra Wołosa, a także dowcipy z tego okresu.

 

Zenon Złakowski w grudniu 1974 roku został zatrudniony w olsztyńskiej Rozgłośni Polskiego Radia i przez lata pracował jako dziennikarz w redakcji informacyjno-publicystycznej.

– W tym burzliwym czasie zacząłem na użytek własny notować pewne fakty, spisywać obserwacje dotyczące najbliższego środowiska oraz komentować pewne wydarzenia w województwie i kraju. Te zapiski prowadziłem również w stanie wojennym i dalej do roku 1989 – wspomina we wstępie do książki autor. – Chcę podkreślić, że chociaż w poglądach jak i w swej postawie byłem zdecydowanym opozycjonistą wobec ówczesnej władzy, to jednak nie należałem do czołowych działaczy olsztyńskiego podziemia. Zdecydowałem się opublikować w formie książkowej poczynione wówczas zapiski, sądząc, że mogą one w jakimś stopniu poszerzyć wiedze o tym przełomowym okresie w naszych najnowszych dziejach oraz pozwolić, przynajmniej w części, poznać klimat tych trudnych czasów.

 

Zenon Złakowski po upadku PRL-u był posłem na Sejm. Podczas spotkania autorskiego wręczono mu medal 40-lecia Solidarności. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Radia Olsztyn Marek Lewiński.

 

Fot. Mateusz Kossakowski

 

Więcej zdjęć z premiery na stronie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SDP TUTAJ.

 

Zenon Złakowski był gościem naszego cyklu „SDP Cafe – podaj dalej…”. Rozmowę można obejrzeć TUTAJ.

 

 

Komisja Statutowa już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu 2 grudnia zebrała się Komisja Statutowa. Podczas spotkania, które odbyło się w formie online, omówiono tryb i częstotliwość pracy komisji.

 

Ustalono, że posiedzenia komisji mają się odbywać w zależności od poziomu zaawansowania prac, a terminy kolejnych spotkań będą ustalane na bieżąco. Najbliższe zaplanowano na 20 stycznia 2022 roku o godz. 15 w formule hybrydowej – można przyjechać do Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie lub uczestniczyć zdalnie.

 

Komisja przeanalizuje po kolei wszystkie zapisy statutu oraz zapozna się z materiałem, który był wypracowany kilka lat wcześniej.

 

Skład Komisji Statutowej:

 

Krzysztof Skowroński, Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Witold Gadowski, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Sonia Kwaśny, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska, Jadwiga Chmielowska, Piotr Górski, Grzegorz Mika, Krystyna Mokrosińska, Anna Pakuła-Sacharczuk,, Jan Poniatowski,  Marek Rudnicki, Martyna Seroka, Ewa Starosta, Paweł Stauffer, Andrzej Stawiarski, Janusz Wikowski, Barbara Ziółkowska.

 

Kondolencje dla Jadwigi Chmielowskiej

Redaktor Jadwidze Chmielowskiej

 

Prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach, byłej Sekretarz Generalnej i Skarbniczce SDP, działaczce Solidarności Walczącej

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci syna Bartłomieja

 

składa

 

Zarząd Główny SDP

 

 

Pożegnanie Aleksandra Rowińskiego

Zmarł śp. Aleksander Rowiński mistrz reportażu, dożył 90 lat.

 

Pisał, gdy mądrym tekstem można było wiele przemycić. Czekano i kupowano książki reporterów, które drukowane były w wielotysięcznych nakładach. Ta ważna część historii polskiego dziennikarstwa zawsze będzie dobrą szkołą.

 

Reporter, Redaktor, Wydawca był piękną postacią przyciągającą ludzi, rozumiał sens naszego zawodu i podjęte obowiązki wobec ludzi, których wysłuchiwał chętnie, cierpliwie w czasie nieustannych wędrówek po Polsce. Dobrze jej służył.

 

Zasługuje na cześć pamięci

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

Stefan Truszczyński

 

 

Grudniowe posiedzenie Zarządu Głównego SDP

Na zebraniu Zarządu Głównego SDP, które odbyło się 2 grudnia, omawiano m.in. sprawy Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym oraz Domu Dziennikarza w Warszawie.

 

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor DPT w Kazimierzu Dolnym Dariusz Popławski. Zarząd zajął się też sprawami grantów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wykonaniem budżetu od stycznia do września 2021 roku.

 

Rozpatrywano również wnioski Klubu Fotografii Prasowej o przyznaniu na potrzeby klubu pomieszczenia oraz o wznowienie wypłacania wsparcia finansowego w wysokości 1500zł kwartalnie.

 

Zarząd Główny przyjął uchwałę w sprawie pracy dziennikarzy w rejonie przy granicy z Białorusią (można ją przeczytać TUTAJ).

 

Oświadczenie ZG SDP w sprawie dostępu dziennikarzy do strefy przygranicznej

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej Zarząd Główny SDP apeluje do rządu i podległych mu służb o sprawne przyznawanie akredytacji dziennikarskich w  pasie przygranicznym z Białorusią oraz o umożliwienie dziennikarzom nieskrępowanej pracy w tym regionie pozwalającej  im na rzetelne informowanie opinii publicznej o przebiegu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

 

Jednocześnie apelujemy do dziennikarzy o przestrzeganie obowiązującego w tym regionie prawa ze względu na bezpieczeństwo zarówno ich samych, jak i służb mundurowych oraz wszystkich osób, które przebywają w rejonie konfliktu związanego z próbami przekroczenia granicy przez grupy migrantów wspieranych przez białoruskie służby specjalne.

 

Zarząd Główny SDP

 

Warszawa, 2 grudnia 2021 r.

 

Informacje na ten temat akredytacji: TUTAJ.

 

Premiera książki Zenona Złakowskiego „Mój stan wojenny”

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprasza na premierę książki Zenona Złakowskiego „Mój stan wojenny” z rysunkami Aleksandra Wołosa, która odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17.00 w Centrum Duszpasterskim w Olsztynie (ul. Kopernika 47).

 

Promocję poprowadzi redaktor Marek Lewiński. Podczas spotkania będzie można obejrzeć prezentację rysunków A. Wołosa, które są komentarzem artysty do wydarzeń z okresu stanu wojennego.

 

 

Rozstrzygnięto XIX edycję Konkursu im. Władysława Grabskiego

Maciej Wośko z „Gazety Bankowej” został Dziennikarzem Ekonomicznym 2021 roku w Konkursie im. Władysława Grabskiego. Tytuł „Redakcji 2021 roku” otrzymał zespół programu „Państwo w Państwie” z Polsat News.

 

Konkurs dla dziennikarzy ekonomicznych organizuje Narodowy Bank Polski. Nagradzani są w nim autorzy i redakcje, którzy w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków. W tym roku laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego.

 

Nagrodę główną i tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2021 roku” przyznano redaktorowi Maciejowi Wośko z „Gazety Bankowej” za całokształt pracy dziennikarskiej, a zwłaszcza za umiejętność prezentowania w przystępny i ciekawy sposób skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych oraz za powołanie do życia, wraz z redakcją „Gazety Bankowej”, „Polskiego Kompasu”, powszechnie cenionego corocznego raportu o stanie naszej gospodarki.

 

Nagrodę za pracę zespołową i tytuł „Redakcji 2021 roku” otrzymała redakcja programu „Państwo w Państwie” z Polsat News za stworzenie wartościowego, atrakcyjnego i oczekiwanego przez wielu widzów cyklicznego programu podejmującego najważniejsze tematy ekonomiczne i społeczne.

 

Poza tym nagrody i wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach:

 

Polityka pieniężna i stabilność finansowa

 

Maksymilian Wysocki, wGospodarce.pl, artykuł „Płać jak chcesz, czyli jak mieć wybór między gotówką a innymi formami płatności”.
Nagroda za dogłębną analizę systemu płatniczego i nieoczywiste wnioski na temat obrotu gotówkowego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i społecznych.

 

Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna

 

Beata Piechowska-Olszewska, Polskie Radio Dzieciom, cykl programów „Skarbonka”.
Nagroda za edukację ekonomiczną dzieci przedstawioną w atrakcyjny i łatwo zrozumiały sposób.

 

Felieton lub analiza

 

Jacek Musiał, „Śląski Kurier Wnet”, artykuł „Hipoteza „Paryż”: Zanieczyszczenie oceanów ważną przyczyną globalnego ocieplenia?”
Nagroda za zwrócenie uwagi na ważny, a jednocześnie rzadko podnoszony problem wpływu zanieczyszczania mórz na zmiany klimatyczne.

 

Wywiad

 

Emilia Świętochowska, „Dziennik Gazeta Prawna”, artykuł „Zmuszeni do zmian”.
Nagroda za mistrzowskie odniesienie do naszej rzeczywistości wniosków płynących z oceny ujemnego wpływu postępu technicznego i wzrostu gospodarczego na współczesne wspólnoty zbierackie i łowieckie.

 

Stanisław Koczot, „Gazeta Bankowa”, artykuł „Pułapki Unii Europejskiej”.
Wyróżnienie za dogłębną analizę gospodarki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Za zwrócenie uwagi na ważny aspekt inwestycji krajowych w kontekście rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Problematyka regionalna

 

Zespół redakcyjny TVP3 Rzeszów, audycja „Gospodarka tu i teraz” odc. 41.
Nagroda za dociekliwą i atrakcyjną dla widza ocenę podziału środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

 

Krystian Kaźmierczyk, Telewizja Republika, audycja „Krajowy plan odbudowy – Biznes Polska” odc. 220.
Wyróżnienie za podjęcie tematu kluczowego dla rozwoju polskiej gospodarki, a także przedstawienie go z udziałem specjalistów reprezentujących zróżnicowane punkty widzenia.

 

Pandemia wyzwaniem dla krajowych finansów i gospodarki

 

Grażyna Rakowicz, TVP3 Bydgoszcz, audycja „Rozliczanie śmieci”.
Nagroda za podjęcie tematu odbioru odpadów komunalnych, a w szczególności za dostrzeżenie biznesowego wymiaru tej działalności ważnej nie tylko dla Bydgoszczy, ale dla wielu innych polskich miast.

 

Patronem honorowym konkursu było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

 

Źródło: Narodowy Bank Polski