Stanowisko Oddziału SDP w Szczecinie w sprawie postawienia w stan likwidacji 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału Szczecin stanowczo protestuje przeciwko postawieniu w stan likwidacji 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, w tym Polskiego Radia Szczecin S.A. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego p. Bartłomieja Sienkiewicza.

70.letnia historia zachodniopomorskiej rozgłośni stanowi unikalną wartość, która jest własnością wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Działania ministra kultury zagrażają nie tylko istnieniu samej rozgłośni, uderzają też w interesy całego społeczeństwa, których celem jest zachowanie historycznego i kulturalnego dorobku najbardziej rozpoznawalnej rozgłośni radiowej w regionie.

Przypominamy, że czwarta władza, jak często określane są media, to bardzo delikatny i wrażliwy obszar społecznej aktywności. Zmiany niezgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, tym bardziej takie, które łamią konstytucyjne fundamenty Rzeczypospolitej Polskiej, wcześniej czy później położą się cieniem na jakości polskich mediów. Naszym zdanie poczynania p. Ministra stoją w sprzeczności z podstawową zasadą demokracji, w której wolność mediów jest nie tylko mechanizmem gwarantującym funkcjonowanie demokratycznego państwa, ale jego istotną częścią. Przypominamy, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 14 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska ma obowiązek zapewnienia wolności prasy i innych środków społecznego przekazu.

Wzywamy do postępowania zgodnie z Konstytucją i wzajemnego szacunku dla stron sporu oraz do poszanowania demokracji, wolności słowa, przekonań i poglądów.

Za zarząd Oddziału SDP w Szczecinie

Marek Rudnicki

prezes Oddziału SDP w Szczecinie